Få raid på 2 hdd og ikke på ssd

Å oppnå

Jeg har 1 ssd og 2 hdd på serveren. Jeg vil ha Debian på ssd disken og raid 1 på de 2 hdd diskene. Dette til bl.a. /home katalogen

Problemstilling

Hvis man installerer Debian med Hetzners automatiske skript vil raidet gå over alle diskene. Jeg vil installere Debian på ssd disken og ha raid 1 på de 2 hdd diskene. Man kan gå inn i rescue modus og installere Debian bare på ssd og sette opp raid senere. Jeg gjorde det på en litt annen måte. Her er hvordan jeg gjorde det.

Fremgangsmåte

Logg inn på Hetzner Robot siden og velg serveren du vil bruke. Under fanen VNC velg å installere openSUSE 15.2 med ditt foretrukne språk. Dette fordi openSUSE gir en god grafisk installasjon som jeg liker. Aktiver installasjonen. Legg merke til opplysningene du får oppgitt. Skriv de ned eller kopier til et notat. Gå til fanen Reset og velg Execute an automatic hardware reset.

Bruk en VNC viewer og logg på serveren din med opplysningene som du har skrevet ned. En bra VNC viewer som jeg liker er Ultra VNC. Gå gjennom installasjonen, er ikke nøye hva du velger siden installasjonen blir fjernet senere. Når du kommer til harddisk partisjoneringen setter du opp harddiskene slik du vil ha de. Jeg installerte hele openSUSE på ssden og delte de to hddene inn i 5 partisjoner som jeg lagde raid 1 på. Husk å bruke GPT format og lage en BIOS boot partition på den ene hdd disken. Når du har gjort dette fullfør installasjonen. Når installasjone er ferdig sjekk den med hjelp av en ssh klient. Den jeg bruker er putty. Logg på serveren og sjekk at diskene er partisjonert slik du ville ha de.

Logg inn på Hetzner Robot siden igjen og gå til fanen Rescue. Velg her Linux og 64 bit. Legg merke til opplysningene du får oppgitt. Skriv de ned eller kopier til et notat. Gå til fanen Reset og velg Execute an automatic hardware reset. Logg inn i serveren ved hjelp av en ssh klient. Når du er logget inn skriv

installimage

I menyen velg Debian og debian 9-minimal. Jeg bruker Debian 9 fordi jeg har hatt mange problemer med debian 10-minimal. (Når alt er installert oppgraderer jeg til Debian 10.) Når installasjonsskriptet åpnes, kommenter ut begge hdd diskene. Forandre ssd disken til DRIVE1 Sett SWRAID til 0 og SWRAIDLEVEL 1. Ikke fjern eller kommenter ut disse. Prøvde det først og ble bare rot med hele installasjonen. Når du er fornøyd med skriptet går du videre.

Når installasjon er ferdig er Debian satt opp på ssd disken og hdd diskene er klare med partisjoner og raid 1. Nå kan de forskjellige raid partisjonene monteres slik du har planlagt.