LFS Version 9.1 Norsk

Linux From Scratch Version 9.1 oversatt til Norsk. Har du spørsmål eller kommentarer angående LFS ta kontakt:
webmaster AT gusse D0T no

Lisensene er ikke oversatt til Norsk fordi det er vanskelig å få frem riktig betydning når de oversettes.

Created by Gerard Beekmans
Managing Editor: Bruce Dubbs
Copyright © 1999-2020 Gerard Beekmans

Forord

Det er alltid mange måter å utføre en enkelt oppgave på. Det samme kan sies om Linux-distribusjon...

1. Introduksjon

LFS-systemet vil bli bygget ved å bruke en allerede installert Linux-distribusjon (for eksempel D...

2. Forberede vertssystemet

I dette kapittelet blir vertsverktøyene som trengs for å bygge LFS, sjekket og om nødvendig insta...

3. Pakker og oppdateringer

Dette kapittelet inneholder en liste over pakker som må lastes ned for å kunne bygge et grunnlegg...

4. Avsluttende forberedelser

I dette kapittelet vil vi utføre noen ekstra oppgaver for å forberede oss på å bygge det midlerti...

5. Konstruere et midlertidig system

Dette kapittelet viser hvordan du bygger et minimalt Linux-system. Dette systemet vil inneholde a...

5.1. Introduksjon

Dette kapittelet viser hvordan du bygger et minimalt Linux-system. Dette systemet vil inneholde a...

5.2. Tekniske merknader for verktøykjede

Denne delen forklarer noen av begrunnelsene og tekniske detaljene bak den generelle byggmetoden. ...

5.3. Generelle instruksjoner om kompilering

Når du bygger pakker er det flere forutsetninger gjort i instruksjonene: Flere av pakkene er opp...

5.4. Binutils-2.34 - Pass 1

Binutils-pakken inneholder en lenker, en assembler og andre verktøy for å håndtere objektfiler....

5.5. GCC-9.2.0 - Pass 1

GCC-pakken inneholder GNU-kompilator-samlingen, som inkluderer C- og C ++ -kompilatorene.   O...

5.6. Linux-5.5.3 API Deklarasjoner

Linux API Deklerasjoner (i linux-5.5.3.tar.xz) eksponerer kjernens API for Glibc's bruk.   Om...

5.7. Glibc-2.31

Glibc-pakken inneholder hovedbiblioteket. Dette biblioteket inneholder de grunnleggende rutinen...

5.8. Libstdc++ fra GCC-9.2.0

Libstdc ++ er standard C ++ -biblioteket. Det er nødvendig å kompilere C ++ -kode (en del av GC...

5.9. Binutils-2.34 - Pass 2

Binutils-pakken inneholder en lenker, en assembler og andre verktøy for å håndtere objektfiler....

5.10. GCC-9.2.0 - Pass 2

GCC-pakken inneholder GNU-kompilator-samlingen, som inkluderer C- og C ++ -kompilatorene.   O...

5.11. Tcl-8.6.10

Tcl-pakken inneholder Tool Command Language.   Omtrentlig byggetid: 0.9 SBU Nødvendig diskpl...

5.12. Expect-5.45.4

Expect-pakken inneholder et program for gjennomføring av skriptede dialoger med andre interakti...

5.13. DejaGNU-1.6.2

DejaGNU-pakken inneholder et rammeverk for testing av andre programmer.   Omtrentlig byggetid...

5.14. M4-1.4.18

M4-pakken inneholder en makroprosessor.   Omtrentlig byggetid: 0.2 SBU Nødvendig diskplass: ...

5.15. Ncurses-6.2

Ncurses-pakken inneholder biblioteker for terminaluavhengig håndtering av karakterskjermer.   ...

5.16. Bash-5.0

Bash-pakken inneholder Bourne-Again SHell   Omtrentlig byggetid: 0.4 SBU Nødvendig diskplass...

5.17. Bison-3.5.2

Bison-pakken inneholder en parsergenerator.   Omtrentlig byggetid: 0.3 SBU Nødvendig diskpla...

5.18. Bzip2-1.0.8

Bzip2-pakken inneholder programmer for komprimering og dekomprimering av filer. Komprimering av...

5.19. Coreutils-8.31

Coreutils pakken inneholder verktøy for å vise og sette de grunnleggende systemegenskapene.   ...

5.20. Diffutils-3.7

Diffutils pakken inneholder programmer som viser forskjellene mellom filer eller kataloger.   ...

5.21. File-5.38

File pakken inneholder verktøy for å bestemme typen til en gitt fil eller filer.   Omtrentlig...

5.22. Findutils-4.7.0

Findutils pakken inneholder programmer for å finne filer. Disse programmene blir gitt for å rek...

5.23. Gawk-5.0.1

Gawk pakken inneholder programmer for å manipulere tekstfiler.   Omtrentlig byggetid: 0.2 SBU...

5.24. Gettext-0.20.1

Gettext pakken inneholder verktøy for internasjonalisering og lokalisering. Disse tillater prog...

5.25. Grep-3.4

Grep pakken inneholder programmer for å søke gjennom filer.   Omtrentlig byggetid: 0.2 SBU N...

5.26. Gzip-1.10

Gzip pakken inneholder programmer for komprimering og dekomprimering av filer.   Omtrentlig b...

5.27. Make-4.3

Make pakken inneholder et program for å sammenstille pakker.   Omtrentlig byggetid: 0.1 SBU ...

5.28. Patch-2.7.6

Patch pakken inneholder et program for å endre eller opprette filer ved å bruke en “patch” fil ...

5.29. Perl-5.30.1

Perl pakken inneholder praktisk uttrekk og rapportspråk. (Practical Extraction and Report Langu...

5.30. Python-3.8.1

Python 3 pakken inneholder Python utviklingsmiljøet. Det er nyttig for objektorientert programm...

5.31. Sed-4.8

Sed pakken inneholder en streameditor.   Omtrentlig byggetid: 0.2 SBU Nødvendig diskplass: 2...

5.32. Tar-1.32

Tar pakken inneholder et arkiveringsprogram.   Omtrentlig byggetid: 0.3 SBU Nødvendig diskpl...

5.33. Texinfo-6.7

Texinfo-pakken inneholder programmer for å lese, skrive og konvertere infosider.   Omtrentlig...

5.34. Xz-5.2.4

Xz pakken inneholder programmer for komprimering og dekomprimering av filer. Det gir muligheter...

5.35. Stripping

  Trinnene i denne delen er valgfrie, men hvis LFS partisjonen er ganske liten, er det en fordel...

5.36. Endring av eierskap

Kommandoene i resten av denne boken må utføres mens du er logget på som bruker root og ikke lenge...

6. Installere grunnleggende systemprogramvare

I dette kapittelet går vi inn på byggeplassen og begynner å konstruere LFS systemet for alvor.

6.1. Introduksjon

I dette kapittelet går vi inn på byggeplassen og begynner å konstruere LFS systemet for alvor. De...

6.2. Klargjør virtuelle kjernefilsystemer

Ulike filsystemer som eksporteres av kjernen brukes til å kommunisere til og fra selve kjernen. D...

6.3. Pakkehåndtering

Pakkehåndtering er et ofte etterspurt tillegg til LFS boken. En pakkebehandler gjør det mulig å s...

6.4. Gå inn i Chroot miljøet

Det er på tide å komme inn i chroot miljøet for å begynne å bygge og installere det endelige LFS ...

6.5. Opprette kataloger

Det er på tide å lage en viss struktur i LFS filsystemet. Lag et standard katalogtre ved å skrive...

6.6. Opprette essensielle filer og symlinker

Noen programmer bruker faste koblinger til programmer som ikke eksisterer ennå. For å tilfredssti...

6.7. Linux-5.5.3 API Deklarasjoner

Linux API Deklarasjon (i linux-5.5.3.tar.xz) eksponerer kjernens API for bruk av Glibc.   Omt...

6.8. Man-pages-5.05

Man-pages pakken inneholder over 2200 man sider.   Omtrentlig byggetid: mindre enn 0.1 SBU N...

6.9. Glibc-2.31

Glibc pakken inneholder hovedbiblioteket. Dette biblioteket inneholder de grunnleggende rutinen...

6.10. Justere verktøykjeden

Nå som de endelige C bibliotekene er installert, er det på tide å justere verktøykjeden slik at d...

6.11. Zlib-1.2.11

Zlib pakken inneholder komprimerings- og dekompresjonsrutiner som brukes av noen programmer.  ...

6.12. Bzip2-1.0.8

Bzip2 pakken inneholder programmer for komprimering og dekomprimering av filer. Komprimering av...

6.13. Xz-5.2.4

Xz pakken inneholder programmer for komprimering og dekomprimering av filer. Det gir muligheter...

6.14. File-5.38

File pakken inneholder et verktøy for å bestemme typen til en gitt fil eller filer.   Omtrent...

6.15. Readline-8.0

Readline pakken er et sett med biblioteker som tilbyr kommandolinjebehandling og historikkfunks...

6.16. M4-1.4.18

M4 pakken inneholder en makroprosessor.   Omtrentlig byggetid: mindre enn 0.4 SBU Nødvendig ...

6.17. Bc-2.5.3

Bc pakken inneholder et vilkårlig presisjons numerisk prosesseringsspråk.   Omtrentlig bygget...

6.18. Binutils-2.34

Binutils pakken inneholder en lenker, en samler og andre verktøy for å håndtere objektfiler.  ...

6.19. GMP-6.2.0

GMP pakken inneholder matematikkbiblioteker. Disse har nyttige funksjoner for vilkårlig presisj...

6.20. MPFR-4.0.2

MPFR pakken inneholder funksjoner for multiple presisjonsmatematikk.   Omtrentlig byggetid: m...

6.21. MPC-1.1.0

MPC pakken inneholder et bibliotek for aritmetikk av komplekse tall med vilkårlig høy presisjon...

6.22. Attr-2.4.48

Attr pakken inneholder verktøy for å administrere de utvidede attributtene på filsystemobjekter...

6.23. Acl-2.2.53

Acl pakken inneholder verktøy for å administrere tilgangskontrollister, som brukes til å define...

6.24. Shadow-4.8.1

Shadow pakken inneholder programmer for å håndtere passord på en sikker måte.   Omtrentlig by...

6.25. GCC-9.2.0

GCC pakken inneholder GNU kompilatorsamlingen, som inkluderer C og C++ kompilatorene.   Omtre...

6.26. Pkg-config-0.29.2

Pkg-config pakken inneholder et verktøy for å passere inkluderingsbanen og/eller bibliotekbanen...

6.27. Ncurses-6.2

Ncurses pakken inneholder biblioteker for terminaluavhengig håndtering av karakterskjermer.   ...

6.28. Libcap-2.31

Libcap pakken implementerer brukerplass grensesnittene til POSIX 1003.1e funksjonene som er til...

6.29. Sed-4.8

Sed pakken inneholder en streameditor.   Omtrentlig byggetid: 0.4 SBU Nødvendig diskplass: 3...

6.30. Psmisc-23.2

Psmisc pakken inneholder programmer for å vise informasjon om kjørende prosesser.   Omtrentli...

6.31. Iana-Etc-2.30

Iana-Etc pakken inneholder data for nettverkstjenester og protokoller.   Omtrentlig byggetid:...

6.32. Bison-3.5.2

Bison pakken inneholder en parsergenerator.   Omtrentlig byggetid: 0.3 SBU Nødvendig diskpla...

6.33. Flex-2.6.4

Flex pakken inneholder et verktøy for å generere programmer som gjenkjenner mønstre i tekst.  ...

6.34. Grep-3.4

Grep pakken inneholder programmer for å søke gjennom filer.   Omtrentlig byggetid: 0.7 SBU N...

6.35. Bash-5.0

Bash pakken inneholder Bourne-Again SHELL.   Omtrentlig byggetid: 1.9 SBU Nødvendig diskplas...

6.36. Libtool-2.4.6

Libtool pakken inneholder støtteskriptet for generisk bibliotek for GNU. Det pakker kompleksite...

6.37. GDBM-1.18.1

GDBM pakken inneholder GNU Database Manager. Det er et bibliotek med databasefunksjoner som bru...

6.38. Gperf-3.1

Gperf genererer en perfekt hash funksjon fra en nøkkelsett.   Omtrentlig byggetid: mindre enn...

6.39. Expat-2.2.9

Expat pakken inneholder et strømningsorientert C-bibliotek for analyse av XML.   Omtrentlig b...

6.40. Inetutils-1.9.4

Inetutils pakken inneholder programmer for grunnleggende nettverk.   Omtrentlig byggetid: 0.3...

6.41. Perl-5.30.1

Perl pakken inneholder praktisk uttrekk og rapportspråk (Practical Extraction and Report Langua...

6.42. XML::Parser-2.46

XML::Parser modulen er et Perl-grensesnitt til James Clarks XML-parser, Expat.   Omtrentlig b...

6.43. Intltool-0.51.0

Intltool er et internasjonaliseringsverktøy som brukes til å trekke ut oversettbare strenger fr...

6.44. Autoconf-2.69

Autoconf pakken inneholder programmer for å produsere skallskript som automatisk kan konfigurer...

6.45. Automake-1.16.1

Automake pakken inneholder programmer for å generere Make filer for bruk med Autoconf.   Omtr...

6.46. Kmod-26

Kmod pakken inneholder biblioteker og verktøy for å laste inn kjernemoduler   Omtrentlig bygg...

6.47. Gettext-0.20.1

Gettext pakken inneholder verktøy for internasjonalisering og lokalisering. Disse tillater prog...

6.48. Libelf fra Elfutils-0.178

Libelf er et bibliotek for å håndtere ELF filer (kjørbar og sammenkoblebare format).   Omtren...

6.49. Libffi-3.3

Libffi biblioteket gir et overførbart programmeringsgrensesnitt på høyt nivå til forskjellige a...

6.50. OpenSSL-1.1.1d

OpenSSL pakken inneholder administrasjonsverktøy og biblioteker relatert til kryptografi. Disse...

6.51. Python-3.8.1

Python 3 pakken inneholder Python utviklingsmiljøet. Det er nyttig for objektorientert programm...

6.52. Ninja-1.10.0

Ninja er et lite byggesystem med fokus på hastighet.   Omtrentlig byggetid: 0.3 SBU Nødvendi...

6.53. Meson-0.53.1

Meson er et open source byggesystem ment å være både ekstremt raskt, og enda viktigere, så bruk...

6.54. Coreutils-8.31

Coreutils pakken inneholder verktøy for å vise og sette de grunnleggende systemegenskapene.   ...

6.55. Check-0.14.0

Check er et rammeverk for C enhetstesting .   Omtrentlig byggetid: 0.1 SBU (ca. 3.5 SBU med t...

6.56. Diffutils-3.7

Diffutils pakken inneholder programmer som viser forskjellene mellom filer eller kataloger.   ...

6.57. Gawk-5.0.1

Gawk pakken inneholder programmer for å manipulere tekstfiler.   Omtrentlig byggetid: 0.4 SBU...

6.58. Findutils-4.7.0

Findutils pakken inneholder programmer for å finne filer. Disse programmene blir gitt for å rek...

6.59. Groff-1.22.4

Groff pakken inneholder programmer for behandling og formatering av tekst.   Omtrentlig bygge...

6.60. GRUB-2.04

GRUB pakken inneholder GRand Unified Bootloader.   Omtrentlig byggetid: 0.8 SBU Nødvendig di...

6.61. Less-551

Less pakken inneholder et visningsprogram for tekstfiler.   Omtrentlig byggetid: mindre enn 0...

6.62. Gzip-1.10

Gzip pakken inneholder programmer for komprimering og dekomprimering av filer.   Omtrentlig b...

6.63. Zstd-1.4.4

Zstandard er en sanntids komprimeringsalgoritme, som gir høye kompresjonsforhold. Den tilbyr et...

6.64. IPRoute2-5.5.0

IPRoute2 pakken inneholder programmer for grunnleggende og avansert IPV4 basert nettverk.   O...

6.65. Kbd-2.2.0

Kbd pakken inneholder nøkkelbordsfiler, konsollfonter og tastaturverktøy.   Omtrentlig bygget...

6.66. Libpipeline-1.5.2

Libpipeline pakken inneholder et bibliotek for å manipulere kanaler til delprosesser på en flek...

6.67. Make-4.3

Make pakken inneholder et program for å kompilere pakker.   Omtrentlig byggetid: 0.5 SBU Nød...

6.68. Patch-2.7.6

Patch pakken inneholder et program for å endre eller opprette filer ved å bruke en “patch” fil ...

6.69. Man-DB-2.9.0

Man-DB pakken inneholder programmer for å finne og vise man sider.   Omtrentlig byggetid: 0.5...

6.70. Tar-1.32

Tar pakken inneholder et arkiveringsprogram.   Omtrentlig byggetid: 2.0 SBU Nødvendig diskpl...

6.71. Texinfo-6.7

Texinfo pakken inneholder programmer for lesing, skriving og konvertering av infosider.   Omt...

6.72. Vim-8.2.0190

Vim pakken inneholder en kraftig tekstredigerer.   Omtrentlig byggetid: 1.7 SBU Nødvendig di...

6.73. Procps-ng-3.3.15

Procps-ng pakken inneholder programmer for overvåking av prosesser.   Omtrentlig byggetid: 0....

6.74. Util-linux-2.35.1

Util-linux pakken inneholder diverse verktøy. Blant dem er verktøy for håndtering av filsysteme...

6.75. E2fsprogs-1.45.5

E2fsprogs pakken inneholder verktøy for håndtering av ext2 filsystemet. Den støtter også filsys...

6.76. Sysklogd-1.5.1

Sysklogd pakken inneholder programmer for logging av systemmeldinger, for eksempel de som er gi...

6.77. Sysvinit-2.96

Sysvinit pakken inneholder programmer for å kontrollere oppstart, kjøring og avslutning av syst...

6.78. Eudev-3.2.9

Eudev pakken inneholder programmer for dynamisk oppretting av enhetsnoder.   Omtrentlig bygge...

6.79. Om feilsøkingssymboler

De fleste programmer og biblioteker er som standard samlet med feilsøkingssymboler inkludert (med...

6.80. Stripping Igjen

Denne delen er valgfri. Hvis den tiltenkte brukeren ikke er en programmerer og ikke planlegger å ...

6.81. Rydde opp

Til slutt, rydde opp i noen ekstra filer som er igjen fra å kjøre tester: rm -rf /tmp/* Logg de...

7. Systemkonfigurasjon

Oppstart av et Linux system innebærer flere oppgaver.

8. Gjør LFS systemet oppstartbart

Det er på tide å gjøre LFS systemet oppstartbart.

9. Slutten

Bra gjort! Det nye LFS systemet er installert!

IV. Vedlegg

Vedlegg til LFS.

A. Forkortelser og vilkår

ABI Applikasjon binært grensesnitt (Application Binary Interface) ALFS Automatisert Linux From...

B. Anerkjennelser

Vi vil takke følgende personer og organisasjoner for deres bidrag til Linux From Scratch prosjekt...

C. Avhengighet

Hver pakke innebygd i LFS er avhengig av en eller flere andre pakker for å kunne bygges og instal...

D. Boot- og sysconfig-skript versjon-20191031

Skriptene i dette tillegget er oppført i mappen der de normalt befinner seg. Rekkefølgen er /etc/...

D.1. /etc/rc.d/init.d/rc

rc skriptet er det første skriptet som kalles av init og starter oppstartsprosessen. #!/bin/ba...

D.2. /lib/lsb/init-functions

#!/bin/sh ######################################################################## # # Begi...

D.3. /etc/rc.d/init.d/mountvirtfs

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin mo...

D.4. /etc/rc.d/init.d/modules

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin mo...

D.5. /etc/rc.d/init.d/udev

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin ud...

D.6. /etc/rc.d/init.d/swap

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin sw...

D.7. /etc/rc.d/init.d/setclock

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin se...

D.8. /etc/rc.d/init.d/checkfs

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin ch...

D.9. /etc/rc.d/init.d/mountfs

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin mo...

D.10. /etc/rc.d/init.d/udev_retry

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin ud...

D.11. /etc/rc.d/init.d/cleanfs

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin cl...

D.12. /etc/rc.d/init.d/console

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin co...

D.13. /etc/rc.d/init.d/localnet

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin lo...

D.14. /etc/rc.d/init.d/sysctl

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin sy...

D.15. /etc/rc.d/init.d/sysklogd

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin sy...

D.16. /etc/rc.d/init.d/network

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin ne...

D.17. /etc/rc.d/init.d/sendsignals

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin se...

D.18. /etc/rc.d/init.d/reboot

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin re...

D.19. /etc/rc.d/init.d/halt

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin ha...

D.20. /etc/rc.d/init.d/template

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin sc...

D.21. /etc/sysconfig/modules

######################################################################## # Begin /etc/sysconfi...

D.22. /etc/sysconfig/createfiles

######################################################################## # Begin /etc/sysconfi...

D.23. /etc/sysconfig/udev-retry

######################################################################## # Begin /etc/sysconfi...

D.24. /sbin/ifup

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin /s...

D.25. /sbin/ifdown

#!/bin/bash ######################################################################## # Begin...

D.26. /lib/services/ipv4-static

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin /l...

D.27. /lib/services/ipv4-static-route

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin /l...

E. Udev konfigurasjonsregler

Reglene i dette vedlegget er oppført for enkelhets skyld. Installasjonen gjøres normalt via instr...

E.1. 55-lfs.rules

# /etc/udev/rules.d/55-lfs.rules: Rule definitions for LFS. # Core kernel devices # This ...

F. LFS lisenser

Denne boka er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 lisens. ...

F.1. Creative Commons License

Creative Commons Legal Code Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0        ImportantCREATIVE C...

F.2. The MIT License

Copyright © 1999-2020 Gerard Beekmans Permission is hereby granted, free of charge, to any perso...

Indeks

Pakker Acl: Acl-2.2.53 Attr: Attr-2.4.48 Autoconf: Autoconf-2.69 Automake: Automake-1.16....