IV. Vedlegg

Vedlegg til LFS.

A. Forkortelser og vilkår

ABI Applikasjon binært grensesnitt (Application Binary Interface) ALFS Automatisert Linux From...

B. Anerkjennelser

Vi vil takke følgende personer og organisasjoner for deres bidrag til Linux From Scratch prosjekt...

C. Avhengighet

Hver pakke innebygd i LFS er avhengig av en eller flere andre pakker for å kunne bygges og instal...

D. Boot- og sysconfig-skript versjon-20191031

Skriptene i dette tillegget er oppført i mappen der de normalt befinner seg. Rekkefølgen er /etc/...

D.1. /etc/rc.d/init.d/rc

rc skriptet er det første skriptet som kalles av init og starter oppstartsprosessen. #!/bin/ba...

D.2. /lib/lsb/init-functions

#!/bin/sh ######################################################################## # # Begi...

D.3. /etc/rc.d/init.d/mountvirtfs

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin mo...

D.4. /etc/rc.d/init.d/modules

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin mo...

D.5. /etc/rc.d/init.d/udev

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin ud...

D.6. /etc/rc.d/init.d/swap

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin sw...

D.7. /etc/rc.d/init.d/setclock

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin se...

D.8. /etc/rc.d/init.d/checkfs

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin ch...

D.9. /etc/rc.d/init.d/mountfs

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin mo...

D.10. /etc/rc.d/init.d/udev_retry

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin ud...

D.11. /etc/rc.d/init.d/cleanfs

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin cl...

D.12. /etc/rc.d/init.d/console

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin co...

D.13. /etc/rc.d/init.d/localnet

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin lo...

D.14. /etc/rc.d/init.d/sysctl

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin sy...

D.15. /etc/rc.d/init.d/sysklogd

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin sy...

D.16. /etc/rc.d/init.d/network

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin ne...

D.17. /etc/rc.d/init.d/sendsignals

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin se...

D.18. /etc/rc.d/init.d/reboot

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin re...

D.19. /etc/rc.d/init.d/halt

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin ha...

D.20. /etc/rc.d/init.d/template

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin sc...

D.21. /etc/sysconfig/modules

######################################################################## # Begin /etc/sysconfi...

D.22. /etc/sysconfig/createfiles

######################################################################## # Begin /etc/sysconfi...

D.23. /etc/sysconfig/udev-retry

######################################################################## # Begin /etc/sysconfi...

D.24. /sbin/ifup

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin /s...

D.25. /sbin/ifdown

#!/bin/bash ######################################################################## # Begin...

D.26. /lib/services/ipv4-static

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin /l...

D.27. /lib/services/ipv4-static-route

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin /l...

E. Udev konfigurasjonsregler

Reglene i dette vedlegget er oppført for enkelhets skyld. Installasjonen gjøres normalt via instr...

E.1. 55-lfs.rules

# /etc/udev/rules.d/55-lfs.rules: Rule definitions for LFS. # Core kernel devices # This ...

F. LFS lisenser

Denne boka er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 lisens. ...

F.1. Creative Commons License

Creative Commons Legal Code Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0        ImportantCREATIVE C...

F.2. The MIT License

Copyright © 1999-2020 Gerard Beekmans Permission is hereby granted, free of charge, to any perso...