2.5. Opprette et filsystem på partisjonen

Nå som en tom partisjon er satt opp, kan filsystemet opprettes. LFS kan bruke hvilket som helst filsystem som gjenkjennes av Linux-kjernen, men de vanligste typene er ext3 og ext4. Valget av filsystem kan være sammensatt og avhenger av filtypenes egenskaper og partisjonens størrelse. For eksempel:

ext2 passer for små partisjoner som oppdateres sjelden, for eksempel /boot.

ext3 er en oppgradering til ext2 som inkluderer en journal som hjelper til med å gjenopprette partisjonens status i tilfelle av uren stenging. Det er ofte brukt som et generelt filsystem.

ext4 er den siste versjonen av ext-filsystemet av partisjonstyper. Det gir flere nye muligheter, inkludert tidsstempler av nano-sekund, oppretting og bruk av veldig store filer (16 TB) og hastighetsforbedringer.

Andre filsystemer, inkludert FAT32, NTFS, ReiserFS, JFS og XFS, er nyttige for spesialiserte formål. Mer informasjon om disse filsystemene finner du på http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_systems.

LFS antar at rotfilsystemet (/) er av typen ext4. Kjør følgende for å lage et ext4-filsystem på LFS-partisjonen:

mkfs -v -t ext4 /dev/<xxx>

Bytt ut <xxx> med navnet på partisjonen (f.eks sda.).

Hvis du bruker en eksisterende vekselfil-partisjon, er det ikke nødvendig å formatere den. Hvis en ny vekselfil-partisjon ble opprettet, må den initialiseres med denne kommandoen:

mkswap /dev/<yyy>

Bytt ut <yyy> med navnet på vekselfilpartisjonen.

Forrige Hjem Neste