2.7. Montering av den nye partisjonen

Nå som et filsystem er opprettet, må partisjonen gjøres tilgjengelig. For å gjøre dette, må partisjonen monteres på et valgt monteringspunkt. I denne bokens formål antas det at filsystemet er montert under katalogen som er spesifisert av LFS-miljøvariabelen som beskrevet i forrige seksjon.

Opprett monteringspunktet og monter LFS-filsystemet ved å kjøre:

mkdir -pv $LFS

mount -v -t ext4 /dev/<xxx> $LFS

Erstatt <xxx> med betegnelsen på LFS-partisjonen.

Hvis du bruker flere partisjoner for LFS (f.eks. En for / og en annen for /usr), må du montere dem ved å bruke:

mkdir -pv $LFS

mount -v -t ext4 /dev/<xxx> $LFS

mkdir -v $LFS/usr

mount -v -t ext4 /dev/<yyy> $LFS/usr

Erstatt <xxx> og <yyy> med betegnelsene på partisjonene (f.eks sda eller sdb1.).

Hvis du bruker en vekselfil-partisjon, må du forsikre deg om at den er aktivert ved hjelp av swapon-kommandoen:

/sbin/swapon -v /dev/<zzz>

Erstatt <zzz> med navnet på vekselfilpartisjonen.

Nå som det er et etablert sted å jobbe, er det på tide å laste ned pakkene.

Forrige Hjem Neste