4.2. Opprette katalogen $LFS/tools

Alle programmer som er satt sammen i kapittel 5, vil bli installert under $LFS/tools for å holde dem adskilt fra programmene som er satt sammen i kapittel 6. Programmene som er samlet her er midlertidige verktøy og vil ikke være en del av det endelige LFS-systemet. Ved å holde disse programmene i en egen katalog, kan de lett slettes senere. Dette forhindrer også at disse programmene havner i vertsproduksjonskatalogene (enkelt å gjøre ved en tilfeldighet i kapittel 5).

Opprett ønsket katalog ved å kjøre følgende som root:

mkdir -v $LFS/tools

Neste trinn er å lage en /tools symlink på vertssystemet. Dette vil peke på den nyopprettede katalogen på LFS-partisjonen. Kjør denne kommandoen også som root:

ln -sv $LFS/tools /

Kommandoen ovenfor er riktig. Kommandoen ln har noen få syntaktiske varianter, så husk å sjekke info coreutils ln og ln (1) før du rapporterer hva du kanskje synes er en feil.

Den opprettede symlinken gjør det mulig å kompilere verktøykjeden slik at den alltid refererer til /tools, noe som betyr at kompilatoren, assembleren og linkeren fungerer både i kapittel 5 (når vi fremdeles bruker noen verktøy fra verten) og i det neste ( når vi blir "chrooted" til LFS-partisjonen).

Forrige Hjem Neste