5.1. Introduksjon

Dette kapittelet viser hvordan du bygger et minimalt Linux-system. Dette systemet vil inneholde akkurat nok verktøy til å begynne å konstruere det endelige LFS-systemet i kapittel 6 og gi et arbeidsmiljø med mer brukervennlighet enn et minimumsmiljø ville gjort.

Det er to trinn i å bygge dette minimale systemet. Det første trinnet er å bygge en ny og vertsuavhengig verktøykjede (kompilator, assembler, linker, biblioteker og noen få nyttige verktøy). Det andre trinnet bruker denne verktøykjeden for å bygge de andre viktige verktøyene.

Filene som er satt sammen i dette kapittelet, blir installert under katalogen $LFS/tools for å holde dem adskilt fra filene som er installert i neste kapittel og vertsproduksjonskatalogene. Siden pakkene som er satt sammen her er midlertidige, ønsker vi ikke at de skal forurense det snart kommende LFS-systemet.

Forrige Hjem Neste