5.14. M4-1.4.18

M4-pakken inneholder en makroprosessor.

 

Omtrentlig byggetid: 0.2 SBU

Nødvendig diskplass: 20 MB


5.14.1. Installasjon av M4

Lag først noen rettelser introdusert av glibc-2.28:

sed -i 's/IO_ftrylockfile/IO_EOF_SEEN/' lib/*.c
echo "#define _IO_IN_BACKUP 0x100" >> lib/stdio-impl.h

Forbered M4 for kompilering:

./configure --prefix=/tools

Kompilere pakken:

make

Kompileringen er nå fullført. Som diskutert tidligere, er det ikke obligatorisk å kjøre testsuite for de midlertidige verktøyene her i dette kapitlet. Hvis du vil kjøre M4 testserien uansett, utfør du følgende kommando:

make check

Installer pakken:

make install

Detaljer om denne pakken finnes i kapittel 6.16.2, "Innholdet i M4."

Forrige Hjem Neste