5.29. Perl-5.30.1

Perl pakken inneholder praktisk uttrekk og rapportspråk. (Practical Extraction and Report Language).

 

Omtrentlig byggetid: 1.5 SBU

Nødvendig diskplass: 275 MB


5.29.1. Installasjon av Perl

Forbered Perl for kompilering:

sh Configure -des -Dprefix=/tools -Dlibs=-lm -Uloclibpth -Ulocincpth

Betydningen av Konfigurer alternativene:

-des
  Dette er en kombinasjon av tre alternativer: -d bruker standardverdier for alle elementer; -e sikrer gjennomføring av alle oppgaver; -er lydløs ikke-essensiell utgang.

-Uloclibpth og -Ulocincpth
  Disse oppføringene definerer variabler som får konfigurasjonen til å søke etter lokalt installerte komponenter som kan finnes på vertssystemet.

Kompilere pakken:

make

Selv om Perl kommer med en testsuite, ville det være bedre å vente til den er installert i neste kapittel.

Bare noen få verktøy og biblioteker trenger å installeres på dette tidspunktet:

cp -v perl cpan/podlators/scripts/pod2man /tools/bin
mkdir -pv /tools/lib/perl5/5.30.1
cp -Rv lib/* /tools/lib/perl5/5.30.1

Detaljer om denne pakken finnes i kapittel 6.41.2, "Innholdet i Perl."

Forrige Hjem Neste