5.30. Python-3.8.1

Python 3 pakken inneholder Python utviklingsmiljøet. Det er nyttig for objektorientert programmering, skrive manus, prototype store programmer eller utvikle hele applikasjoner.

 

Omtrentlig byggetid: 1.3 SBU

Nødvendig diskplass: 409 MB


5.30.1. Installasjon av Python

Det er to pakkefiler hvis navn begynner med "python". Den å ekstrahere fra er Python-3.8.1.tar.xz (legg merke til den store bokstaven).

Denne pakken bygger først Python tolken, deretter noen standard Python moduler. Hovedskriptet for å bygge moduler er skrevet i Python, og bruker hardkodede stier til vertens /usr/include og /usr/lib katalogene. For å forhindre at de blir brukt, må du utføre:

sed -i '/def add_multiarch_paths/a \ return' setup.py

Forbered Python for kompilering:

./configure --prefix=/tools --without-ensurepip

Betydningen av konfigurasjonsalternativet:

--without-ensurepip
   Denne bryteren deaktiverer installasjonsprogrammet for Python-pakken, som ikke er nødvendig på dette stadiet.

Kompilere pakken:

make

Kompileringen er nå fullført. Som diskutert tidligere, er det ikke obligatorisk å kjøre testsuite for de midlertidige verktøyene her i dette kapitlet. Hvis du vil kjøre Diffutils testserien uansett, utfør du følgende kommando:

make check

Kompileringen er nå fullført. Testserien krever TK og og X Windows og kan ikke kjøres på dette tidspunktet.

Installer pakken:

make install

Detaljer om denne pakken finnes i kapittel 6.51.2, "Innholdet i Python 3."

Forrige Hjem Neste