5.35. Stripping

 

Trinnene i denne delen er valgfrie, men hvis LFS partisjonen er ganske liten, er det en fordel å lære at unødvendige elementer kan fjernes. Kjørbare og biblioteker bygget så langt inneholder omtrent 70 MB unødvendige feilsøkingssymboler. Fjern disse symbolene med:

strip --strip-debug /tools/lib/*
/usr/bin/strip --strip-unneeded /tools/{,s}bin/*

Disse kommandoene vil hoppe over en rekke filer og rapportere at de ikke gjenkjenner filformatet. De fleste av disse er manus i stedet for binære filer. Bruker også systemets strip kommando for å inkludere binære strip i /tools.

Pass på at du ikke bruker --strip-unneeded på bibliotekene. De statiske ville bli ødelagt og verktøykjetting pakkene må bygges på nytt.

For å spare mer, fjern dokumentasjonen:

rm -rf /tools/{,share}/{info,man,doc}

Fjern unødvendige filer:

find /tools/{lib,libexec} -name \*.la -delete

På dette tidspunktet bør du ha minst 3 GB ledig plass i $LFS som kan brukes til å bygge og installere Glibc og Gcc i neste fase. Hvis du kan bygge og installere Glibc, kan du også bygge og installere resten.

Forrige Hjem Neste