5.6. Linux-5.5.3 API Deklarasjoner

Linux API Deklerasjoner (i linux-5.5.3.tar.xz) eksponerer kjernens API for Glibc's bruk.

 

Omtrentlig byggetid: 0,1 SBU

Nødvendig diskplass: 1 GB


5.6.1. Installasjon av Linux API Deklarasjoner

Linux-kjernen må eksponere et API (Application Programming Interface) for systemets C-bibliotek (Glibc i LFS) for å bli brukt. Dette gjøres ved å rense forskjellige C-headerfiler som sendes i Linux-kjerne-tarballen.

Forsikre deg om at det ikke er foreldede filer som er innebygd i pakken:

make mrproper

Nå trekk ut de brukersynlige kjernedeklarasjonene fra kilden. Det anbefalte make target "headers_install" kan ikke brukes, fordi det krever rsync, som kanskje ikke er tilgjengelig. Topptekstene plasseres først i ./usr, deretter kopieres de til ønsket sted.

make headers

cp -rv usr/include/* /tools/include


Detaljer om denne pakken finnes i kapittel 6.7.2, "Innholdet i Linux API deklarasjoner".

Forrige Hjem Neste