6.11. Zlib-1.2.11

Zlib pakken inneholder komprimerings- og dekompresjonsrutiner som brukes av noen programmer.

 

Omtrentlig byggetid: mindre enn 0.1 SBU

Nødvendig diskplass: 5.1 MB

6.11.1. Installasjon av Zlib

Forbered Zlib for kompilering:

./configure --prefix=/usr

Kompilere pakken:

make

For å teste resultatene:

make check

Installer pakken:

make install

Det delte biblioteket må flyttes til /lib, og som et resultat må .so-filen i /usr/lib gjenopprettes:

mv -v /usr/lib/libz.so.* /lib
ln -sfv ../../lib/$(readlink /usr/lib/libz.so) /usr/lib/libz.so

6.11.2. Innholdet i Zlib

Installert bibliotek: libz.{a,so}

 

Kort beskrivelse

libz - Inneholder komprimerings- og dekompresjonsfunksjoner som brukes av noen programmer

Forrige Hjem Neste