6.12. Bzip2-1.0.8

Bzip2 pakken inneholder programmer for komprimering og dekomprimering av filer. Komprimering av tekstfiler med bzip2 gir en mye bedre komprimeringsprosent enn med den tradisjonelle gzip.

 

Omtrentlig byggetid: mindre enn 0.1 SBU

Nødvendig diskplass: 7.7 MB

6.12.1. Installasjon av Bzip2

Bruk en oppdatering som vil installere dokumentasjonen for denne pakken:

patch -Np1 -i ../bzip2-1.0.8-install_docs-1.patch

Følgende kommando sikrer at installasjon av symbolske lenker er relative:

sed -i 's@\(ln -s -f \)$(PREFIX)/bin/@\1@' Makefile

Forsikre deg om at man sidene er installert på riktig sted:

sed -i "s@(PREFIX)/man@(PREFIX)/share/man@g" Makefile

Forbered Bzip2 for kompilering:

make -f Makefile-libbz2_so
make clean

Betydningen av make parameteren:

-f Makefile-libbz2_so
   Dette vil føre til at Bzip2 bygges ved hjelp av en annen Make fil, i dette tilfellet Make-libbz2_so filen, som lager et dynamisk libbz2.so bibliotek og kobler Bzip2 verktøyene mot den.

Kompilere og test pakken:

make

For å teste resultatene:

make check

Installer programmene:

make PREFIX=/usr install

Installer den delte bzip2 binæren i /bin mappen, lag noen nødvendige symbolske lenker og rydd opp:

cp -v bzip2-shared /bin/bzip2
cp -av libbz2.so* /lib
ln -sv ../../lib/libbz2.so.1.0 /usr/lib/libbz2.so
rm -v /usr/bin/{bunzip2,bzcat,bzip2}
ln -sv bzip2 /bin/bunzip2
ln -sv bzip2 /bin/bzcat

6.12.2. Innholdet i Bzip2

Installerte programmerbunzip2 (link to bzip2), bzcat (link to bzip2), bzcmp (link to bzdiff), bzdiff, bzegrep (link to bzgrep), bzfgrep (link to bzgrep), bzgrep, bzip2, bzip2recover, bzless (link to bzmore), and bzmore

Installerte biblioteker: libbz2.{a,so}

Installerte mapper/usr/share/doc/bzip2-1.0.8

 

Kort beskrivelse

bunzip2 - Dekompresser bzipped filer

bzcat - Dekompresser til standardutgang

bzcmp - Kjører cmp på bzippede filer

bzdiff - Kjører diff på bzippede filer

bzegrep - Kjører egrep på bzippede filer

bzfgrep - Kjører fgrep på bzippede filer

bzgrep - Kjører grep på bzippede filer

bzip2 - Komprimerer filer ved å bruke Burrows-Wheeler-blokkeringssortering av tekstkomprimeringsalgoritme med Huffman-koding; kompresjonshastigheten er bedre enn den som oppnås av mer konvensjonelle kompressorer som bruker “Lempel-Ziv” -algoritmer, som gzip

bzip2recover - Forsøker å gjenopprette data fra skadede bzippede filer

bzless - Kjører less på bzippede filer

bzmore - Kjører more på bzippede filer

libbz2 - Biblioteket implementerer tapsfri, blokkeringssortering av datakomprimering ved hjelp av Burrows-Wheeler-algoritmen

Forrige Hjem Neste

Revision #5
Created Fri, Aug 14, 2020 12:13 PM by Gusse500
Updated Tue, Sep 8, 2020 9:27 AM by Gusse500