6.13. Xz-5.2.4

Xz pakken inneholder programmer for komprimering og dekomprimering av filer. Det gir muligheter for lzma og de nyere Xz komprimeringsformatene. Komprimering av tekstfiler med Xz gir en bedre komprimeringsprosent enn med de tradisjonelle gzip eller bzip2 kommandoene.

 

Omtrentlig byggetid: 0.2 SBU

Nødvendig diskplass: 16 MB

6.13.1. Installasjon av Xz

Forbered Xz for kompilering med:

./configure --prefix=/usr \
                    --disable-static \
                    --docdir=/usr/share/doc/xz-5.2.4

Kompilere pakken:

make

For å teste resultatene:

make check

Installer pakken og sørg for at alle viktige filer er i riktig katalog:

make install
mv -v /usr/bin/{lzma,unlzma,lzcat,xz,unxz,xzcat} /bin
mv -v /usr/lib/liblzma.so.* /lib
ln -svf ../../lib/$(readlink /usr/lib/liblzma.so) /usr/lib/liblzma.so

6.13.2. Innholdet i Xz

Installerte programmerlzcat (lenker til xz), lzcmp (lenker til xzdiff), lzdiff (lenker til xzdiff), lzegrep (lenker til xzgrep), lzfgrep (lenker til xzgrep), lzgrep (lenker til xzgrep), lzless (lenker til xzless), lzma (lenker til xz), lzmadec, lzmainfo, lzmore (lenker til xzmore), unlzma (lenker til xz), unxz (lenker til xz), xz, xzcat (lenker til xz), xzcmp (lenker til xzdiff), xzdec, xzdiff, xzegrep (lenker til xzgrep), xzfgrep (lenker til xzgrep), xzgrep, xzless, og xzmore

Installert bibliotekliblzma.so

Installerte mapper/usr/include/lzma og /usr/share/doc/xz-5.2.4

 

Kort beskrivelse

lzcat - Dekompresser til standardutgang

lzcmp - Kjører cmp på LZMA komprimerte filer

lzdiff - Kjører diff på LZMA komprimerte filer

lzegrep - Kjører egrep på LZMA komprimerte filer

lzfgrep - Kjører fgrep på LZMA komprimerte filer

lzgrep - Kjører grep på LZMA komprimerte filer

lzless - Kjører less på LZMA komprimerte filer

lzma - Komprimerer eller dekomprimerer filer ved å bruke LZMA formatet

lzmadec - En liten og rask dekoder for LZMA komprimerte filer

lzmainfo - Viser informasjon som er lagret i LZMA komprimerte filhoder

lzmore - Kjører more på LZMA komprimerte filer

unlzma - Dekompresser filer ved å bruke LZMA formatet

unxz - Dekompresser filer ved å bruke XZ formatet

xz - Komprimerer eller dekomprimerer filer med XZ formatet

xzcat - Dekompresser til standardutgang

xzcmp - Kjører cmp på XZ komprimerte filer

xzdec - En liten og rask dekoder for XZ komprimerte filer

xzdiff - Kjører diff på XZ komprimerte filer

xzegrep - Kjører egrep på XZ komprimerte filer

xzfgrep - Kjører fgrep på XZ komprimerte filer

xzgrep - Kjører grep på XZ komprimerte filer

xzless - Kjører less på XZ komprimerte filer

xzmore - Kjører more på XZ komprimerte filer

liblzma - Biblioteket implementerer tapsfri, blokkeringssortering av datakomprimering ved hjelp av Lempel-Ziv-Markov-kjedealgoritmen

Forrige Hjem Neste