6.19. GMP-6.2.0

GMP pakken inneholder matematikkbiblioteker. Disse har nyttige funksjoner for vilkårlig presisjons aritmetikk.

 

Omtrentlig byggetid: mindre enn 1.1 SBU

Nødvendig diskplass: 51 MB

6.19.1. Installasjon av GMP

Hvis du bygger for 32-biters x86, men du har en CPU som er i stand til å kjøre 64-biters kode og du har spesifisert CFLAGS i miljøet, vil konfigurasjonsskriptet prøve å konfigurere for 64-bits og mislykkes. Unngå dette ved å påkalle konfigurasjonskommandoen nedenfor med


ABI=32 ./configure ...

Standardinnstillingene til GMP produserer biblioteker som er optimalisert for vertsprosessoren. Hvis det ønskes biblioteker som er egnet for prosessorer som er mindre dyktige enn vertsens CPU, kan generiske biblioteker opprettes ved å kjøre følgende:


cp -v configfsf.guess config.guess
cp -v configfsf.sub config.sub

Forbered GMP for kompilering:

./configure --prefix=/usr \
                    --enable-cxx \
                    --disable-static \
                    --docdir=/usr/share/doc/gmp-6.2.0

Betydningen av de nye konfigurasjonsalternativene:

--enable-cxx
   Denne parameteren muliggjør støtte for C++

--docdir=/usr/share/doc/gmp-6.2.0
  Denne variabelen spesifiserer riktig sted for dokumentasjonen.

Kompilere pakken og generere HTML-dokumentasjonen:

make

make html

Testserien for GMP i denne delen anses som kritisk. Ikke hopp over den under noen omstendigheter.

For å teste resultatene:

make check 2>&1 | tee gmp-check-log

Koden i gmp er svært optimalisert for prosessoren der den er bygd. Noen ganger feilkoder koden som oppdager prosessoren systemfunksjonalitetene, og det vil være feil i testene eller andre applikasjoner som bruker gmp-bibliotekene med meldingen "Illegal instruction". I dette tilfellet bør gmp konfigureres på nytt med alternativet  --build=x86_64-unknown-linux-gnu og gjenoppbygges.

Forsikre deg om at alle 190 tester i testpakken besto. Sjekk resultatene ved å utgi følgende kommando:

awk '/# PASS:/{total+=$3} ; END{print total}' gmp-check-log

Installer pakken og dokumentasjonen:

make install

make install-html

6.19.2. Innholdet i GMP

Installerte biblioteker: libgmp.so og libgmpxx.so

Installert mappe: /usr/share/doc/gmp-6.2.0

 

Kort beskrivelse

libgmp - Inneholder presisjonsmatematikkfunksjoner

libgmpxx - Inneholder C++ presisjonsmatematikkfunksjoner

Forrige Hjem Neste