6.2. Klargjør virtuelle kjernefilsystemer

Ulike filsystemer som eksporteres av kjernen brukes til å kommunisere til og fra selve kjernen. Disse filsystemene er virtuelle ved at det ikke brukes diskplass for dem. Innholdet i filsystemene ligger i minnet.

Begynn med å lage kataloger som filsystemene skal monteres på:

mkdir -pv $LFS/{dev,proc,sys,run}

6.2.1. Opprette de første enhetsnoder

Når kjernen starter systemet, krever det tilstedeværelsen av noen få enhetsnoder, spesielt konsoll- og nullenheter. Enhetsnodene må opprettes på harddisken slik at de er tilgjengelige før udevd er startet, og i tillegg når Linux startes med init=/bin/bash. Opprett enhetene ved å kjøre følgende kommandoer:

mknod -m 600 $LFS/dev/console c 5 1
mknod -m 666 $LFS/dev/null c 1 3

6.2.2. Montering og befolkning av /dev

Den anbefalte metoden for å fylle /dev katalogen med enheter er å montere et virtuelt filsystem (for eksempel tmpfs) i /dev katalogen, og la enhetene bli opprettet dynamisk på det virtuelle filsystemet når de blir oppdaget eller det gis tilgang til de. Enhetene opprettes vanligvis under oppstartprosessen av Udev. Siden dette nye systemet ennå ikke har Udev og ennå ikke har blitt startet opp, er det nødvendig å montere og befolke /dev manuelt. Dette oppnås ved å binde og montere vertssystemets /dev katalog. En bind mount er en spesiell type montering som lar deg lage et speil av en katalog eller festepunkt til et annet sted. Bruk følgende kommando for å oppnå dette:

mount -v --bind /dev $LFS/dev

6.2.3. Montering av virtuelle kjernefilsystemer

Monter nå de gjenværende virtuelle kjernefilsystemene:

mount -vt devpts devpts $LFS/dev/pts -o gid=5,mode=620
mount -vt proc proc $LFS/proc
mount -vt sysfs sysfs $LFS/sys
mount -vt tmpfs tmpfs $LFS/run

Betydningen av monteringsalternativene for devpts:

gid=5
   Dette sikrer at alle devpts opprettede enhetsnoder eies av gruppe ID 5. Dette er IDen vi senere vil bruke for tty gruppen. Vi bruker gruppe-ID i stedet for et navn, siden vertssystemet kan bruke en annen ID for sin tty gruppe.

mode=0620
  Dette sikrer at alle devpts opprettede enhetsnoder har modus 0620 (bruker lesbar og skrivbar, gruppe skrivbar). Sammen med alternativet over sikrer dette at devpts vil opprette enhetsnoder som oppfyller kravene til grantpt (), noe som betyr at Glibc pt_chown helper binær (som ikke er installert som standard) ikke er nødvendig.

I noen vertssystemer er /dev/shm en symbolsk lenke til /run/shm. The /run tmpfs var montert over, så i dette tilfellet trengs det bare å opprette en katalog.

if [ -h $LFS/dev/shm ]; then
mkdir -pv $LFS/$(readlink $LFS/dev/shm)
fi
Forrige Hjem Neste