6.22. Attr-2.4.48

Attr pakken inneholder verktøy for å administrere de utvidede attributtene på filsystemobjekter.

 

Omtrentlig byggetid: mindre enn 0.1 SBU

Nødvendig diskplass: 4.2 MB

6.22.1. Installasjon av Attr

Forbered Attr for kompilering:

./configure --prefix=/usr \
                    --bindir=/bin \
                    --disable-static \
                    --sysconfdir=/etc \
                    --docdir=/usr/share/doc/attr-2.4.48

Kompilere pakken:

make

Testene må kjøres på et filsystem som støtter utvidede attributter som ext2, ext3 eller ext4 filsystemer. For å teste resultatene:

make check

Installer pakken:

make install

Det delte biblioteket må flyttes til /lib, og som et resultat må .so-filen i /usr/lib gjenopprettes:

mv -v /usr/lib/libattr.so.* /lib
ln -sfv ../../lib/$(readlink /usr/lib/libattr.so) /usr/lib/libattr.so

6.22.2. Innholdet i Attr

Installerte programmer: attr, getfattr og setfattr

Installert bibliotek: libattr.so

Installerte mapper: /usr/include/attr og /usr/share/doc/attr-2.4.48

 

Kort beskrivelse

attr - Utvider attributter på filsystemobjekter

getfattr - Henter utvidede attributter til filsystemobjekter

setfattr - Angir utvidede attributter for filsystemobjekter

libattr - Inneholder bibliotekfunksjonene for å manipulere utvidede attributter

Forrige Hjem Neste