6.23. Acl-2.2.53

Acl pakken inneholder verktøy for å administrere tilgangskontrollister, som brukes til å definere mer finkornet skjønnsmessig tilgangsrettighet for filer og kataloger.

 

Omtrentlig byggetid: mindre enn 0.1 SBU

Nødvendig diskplass: 4.2 MB

6.23.1. Installasjon av Acl

Forbered Acl for kompilering:

./configure --prefix=/usr \
                    --bindir=/bin \
                    --disable-static \
                    --libexecdir=/usr/lib \
                    --docdir=/usr/share/doc/acl-2.2.53

Kompilere pakken:

make

Acl testene må kjøres på et filsystem som støtter tilgangskontroll etter at Coreutils er bygget med Acl bibliotekene. Hvis ønskelig, gå tilbake til denne pakken og kjør make check etter at Coreutils er bygget senere i dette kapittelet.

make install

Installer pakken:

make install

Det delte biblioteket må flyttes til /lib, og som et resultat må .so-filen i /usr/lib gjenopprettes:

mv -v /usr/lib/libacl.so.* /lib
ln -sfv ../../lib/$(readlink /usr/lib/libacl.so) /usr/lib/libacl.so

6.23.2. Innholdet i Acl

Installerte programmer: chacl, getfacl, og setfacl

Installert bibliotek: libacl.so

Installerte mapper: /usr/include/acl og /usr/share/doc/acl-2.2.53

 

Kort beskrivelse

chacl - Endrer tilgangskontrollisten til en fil eller katalog

getfacl - Henter filtilgangskontrollister

setfacl - Angir lister for filtilgangskontroll

libacl - Inneholder bibliotekfunksjonene for å manipulere tilgangskontrollister

Forrige Hjem Neste