6.26. Pkg-config-0.29.2

Pkg-config pakken inneholder et verktøy for å passere inkluderingsbanen og/eller bibliotekbanene for å bygge verktøy under konfigurasjonen og foreta filkjøring.

 

Omtrentlig byggetid: 0.3 SBU

Nødvendig diskplass: 30 MB

6.26.1. Installasjon av Pkg-config

Forbered Pkg-config for kompilering:

./configure --prefix=/usr \
                    --with-internal-glib \
                    --disable-host-tool \
                    --docdir=/usr/share/doc/pkg-config-0.29.2

Betydningen av de nye konfigurasjonsalternativene:

--with-internal-glib
   Dette vil tillate pkg-config å bruke sin interne versjon av Glib fordi en ekstern versjon ikke er tilgjengelig i LFS.

--disable-host-tool
   Dette alternativet deaktiverer opprettelsen av en uønsket hard lenke til pkg-config programmet.

Kompilere pakken:

make

For å teste resultatene:

make check

Installer programmene:

make install

6.26.2. Innholdet i Pkg-config

Installert program: pkg-config

Installert mappe: /usr/share/doc/pkg-config-0.29.2

 

Kort beskrivelse

pkg-config - Returnerer metainformasjon for det angitte biblioteket eller pakken

Forrige Hjem Neste