6.32. Bison-3.5.2

Bison pakken inneholder en parsergenerator.

 

Omtrentlig byggetid: 0.3 SBU

Nødvendig diskplass: 43 MB

6.32.1. Installasjon av Bison

Forbered Bison for kompilering:

./configure --prefix=/usr --docdir=/usr/share/doc/bison-3.5.2

Kompilere pakken:

make

Det er en sirkulær avhengighet mellom bison og flex med hensyn til kontrollene. Om ønskelig kan bisonpakken gjenoppbygges etter at du har installert flex i neste seksjon og bisonkontrollene kan kjøres med make check.

Installer pakken:

make install

6.32.2. Innholdet i Bison

Installert program: bison and yacc

Installert bibliotek: liby.a

Installert mappe: /usr/share/bison

 

Kort beskrivelse

bison - Genererer, fra en serie regler, et program for å analysere strukturen til tekstfiler; Bison er en erstatning for Yacc (Yet Another Compiler Compiler)

yacc - En innpakning for bison, ment for programmer som fremdeles kaller yacc i stedet for bison; den kaller bison med alternativet -y

liby - Yacc-biblioteket som inneholder implementeringer av Yacc kompatible yyerror og hovedfunksjoner; dette biblioteket er vanligvis lite nyttig, men POSIX krever det

Forrige Hjem Neste