6.37. GDBM-1.18.1

GDBM pakken inneholder GNU Database Manager. Det er et bibliotek med databasefunksjoner som bruker utvidbar hashing og fungerer i likhet med standard UNIX dbm. Biblioteket inneholder primitiver for lagring av nøkkel/datapar, søking og henting av dataene ved hjelp av nøkkelen og sletting av en nøkkel sammen med dataene.

 

Omtrentlig byggetid: 0.1 SBU

Nødvendig diskplass: 11 MB

6.37.1. Installasjon av GDBM

Forbered GDBM for kompilering:

./configure --prefix=/usr \
                    --disable-static \
                    --enable-libgdbm-compat

Betydningen av konfigurasjonalternativ:

--enable-libgdbm-compat
    Denne bryteren gjør det mulig å bygge libgdbm kompatibilitetsbiblioteket, ettersom noen pakker utenfor LFS kan kreve de eldre DBM rutinene den gir.

Kompilere pakken:

make

For å teste resultatene:

make check

Installer pakken:

make install

6.37.2. Innholdet i GDBM

Installert program: gdbm_dump, gdbm_load, og gdbmtool

Installert biblioteker: libgdbm.so og libgdbm_compat.so

 

Kort beskrivelse

gdbm_dump - Dumper en GDBM database til en fil

gdbm_load - Gjenoppretter en GDBM database fra en dump fil

gdbmtool - Tester og endrer en GDBM database

libgdbm - Inneholder funksjoner for å manipulere en hashet database

libgdbm_compat - Kompatibilitetsbibliotek som inneholder eldre DBM funksjoner

Forrige Hjem Neste