6.39. Expat-2.2.9

Expat pakken inneholder et strømningsorientert C-bibliotek for analyse av XML.

 

Omtrentlig byggetid: 0.1 SBU

Nødvendig diskplass: 11 MB

6.39.1. Installasjon av Expat

Løs først et problem med regresjonstestene i LFS miljøet:

sed -i 's|usr/bin/env |bin/|' run.sh.in

Forbered Expat for kompilering:

./configure --prefix=/usr \
                    --disable-static \
                    --docdir=/usr/share/doc/expat-2.2.9

Kompilere pakken:

make

For å teste resultatene:

make check

Installer pakken:

make install

Installer dokumentasjonen om ønskelig:

install -v -m644 doc/*.{html,png,css} /usr/share/doc/expat-2.2.9

6.39.2. Innholdet i Expat

Installert program: xmlwf

Installert bibliotek: libexpat.so

Installert mappe: /usr/share/doc/expat-2.2.9

 

Kort beskrivelse

xmlwf - Er et ikke-validerende verktøy for å sjekke om XML dokumenter er godt utformet eller ikke

libexpat - Inneholder API funksjoner for tolking av XML

Forrige Hjem Neste