6.41. Perl-5.30.1

Perl pakken inneholder praktisk uttrekk og rapportspråk (Practical Extraction and Report Language).

 

Omtrentlig byggetid: 9.2 SBU

Nødvendig diskplass: 272 MB

6.41.1. Installasjon av Perl

Opprett først en grunnleggende fil /etc/hosts som det skal refereres til i en av Perls konfigurasjonsfiler, så vel som den valgfrie testpakken:

echo "127.0.0.1 localhost $(hostname)" > /etc/hosts

Denne versjonen av Perl bygger nå Compress::Raw::Zlib og Compress::Raw::BZip2 modulene. Perl vil som standard bruke en intern kopi av kildene for byggingen. Utfør følgende kommando slik at Perl bruker bibliotekene installert på systemet:

export BUILD_ZLIB=False
export BUILD_BZIP2=0

For å ha full kontroll over måten Perl er satt opp, kan du fjerne “-des” -alternativene fra følgende kommando og velge måten pakken bygges på. Alternativt kan du bruke kommandoen nøyaktig som nedenfor for å bruke standardene som Perl oppdager automatisk:

sh Configure -des -Dprefix=/usr \
                       -Dvendorprefix=/usr \
                       -Dman1dir=/usr/share/man/man1 \
                       -Dman3dir=/usr/share/man/man3 \
                       -Dpager="/usr/bin/less -isR" \
                       -Duseshrplib \
                       -Dusethreads

Betydningen av konfigurasjonsalternativene:

-Dvendorprefix=/usr
  Dette sikrer at perl vet hvordan de skal fortelle pakker hvor de skal installere perl modulene sine.

-Dpager="/usr/bin/less -isR"
  Dette sikrer at less brukes i stedet for more.

-Dman1dir=/usr/share/man/man1 -Dman3dir=/usr/share/man/man3
  Siden Groff ikke er installert ennå, mener Configure at vi ikke vil ha man sider for Perl. Å utstede disse parametrene overstyrer denne beslutningen.

-Duseshrplib
  Bygger en delt libperl som noen perl moduler trenger.

-Dusethreads
  Bygger perl med støtte for threads.

Kompilere pakken:

make

Hvis du vil teste resultatene (omtrent 11 SBU), utfør:

make test

Installer pakken og rydde opp:

make install
unset BUILD_ZLIB BUILD_BZIP2

6.41.2. Innholdet i Perl

Installerte programmer: corelist, cpan, enc2xs, encguess, h2ph, h2xs, instmodsh, json_pp, libnetcfg, perl, perl5.30.1 (hard lenke til perl), perlbug, perldoc, perlivp, perlthanks (hard lenke til perlbug), piconv, pl2pm, pod2html, pod2man, pod2text, pod2usage, podchecker, podselect, prove, ptar, ptardiff, ptargrep, shasum, splain, xsubpp, og zipdetails

Installerte biblioteker: Mange som ikke alle kan vises her

Installert mappe: /usr/lib/perl5

 

Kort beskrivelse

corelist - En kommandolinje for grenseflaten til Module::CoreList

cpan - Samhandle med det omfattende  Comprehensive Archive Network (CPAN) fra kommandolinjen

enc2xs - Bygger en Perl utvidelse for Encode modulen fra enten Unicode Character Mappings eller Tcl Encoding Files

encguess - Gjetter kodingstypen til en eller flere filer

h2ph - Konverterer .h C deklarasjoner til .ph Perl deklarasjoner

h2xs - Konverterer .h C deklarasjoner til Perl utvidelser

instmodsh - Shell skript for å undersøke installerte Perl moduler, og kan lage en tarball fra en installert modul

json_pp - Konverterer data mellom visse inngangs- og utdataformater

libnetcfg - Kan brukes til å konfigurere libnet Perl modulen

perl - Kombinerer noen av de beste funksjonene til C, sed, awk og sh til et enkelt multiverktøy språk

perl5.30.1 - En hard lenke til perl

perlbug - Brukes til å generere feilrapporter om Perl, eller modulene som følger med, og sende dem

perldoc - Viser et dokumentasjon i pod-format som er innebygd i Perl installasjonstreet eller i et Perl skript

perlivp - Verifiseringsprosedyre for installasjon av Perl; det kan brukes til å bekrefte at Perl og bibliotekene er riktig installert

perlthanks - Brukes til å generere takkemeldinger til Perl utviklerne

piconv - En Perl versjon av tegnkodingskonverteringen iconv

pl2pm - Et grovt verktøy for å konvertere Perl4 .pl filer til Perl5 .pm moduler

pod2html - Konverterer filer fra pod format til HTML format

pod2man - Konverterer poddata til formatert *roff inndata

pod2text - Konverterer poddata til formatert ASCII-tekst

pod2usage - Skriver ut bruksmeldinger fra innebygde pod dokumenter i filer

podchecker - Kontrollerer syntaks for dokumentasjonsfiler for podformat

podselect - Viser utvalgte deler av pod dokumentasjonen

prove - Kommandolinjeverktøy for å kjøre tester mot Test::Harness modulen

ptar - Et tar lignende program skrevet i Perl

ptardiff - Et Perl program som sammenligner et utpakket arkiv med et som ikke er utpakket

ptargrep - Et Perl program som bruker mønstermatching på innholdet i filer i et tar arkiv

shasum - Skriver ut eller sjekker SHA sjekksummer

splain - Brukes til å tvinge ordentlig advarselsdiagnostikk i Perl

xsubpp - Konverterer Perl XS kode til C kode

zipdetails - Viser detaljer om den interne strukturen i en zip-fil

Forrige Hjem Neste