6.44. Autoconf-2.69

Autoconf pakken inneholder programmer for å produsere skallskript som automatisk kan konfigurere kildekoden.

 

Omtrentlig byggetid: mindre enn 0,1 SBU (ca. 3,2 SBU med tester)

Nødvendig diskplass: 79 MB

6.44.1. Installasjon av Autoconf

Først må du fikse en feil generert av Perl 5.28.

sed '361 s/{/\\{/' -i bin/autoscan.in

Forbered Autoconf for kompilering:

./configure --prefix=/usr

Kompilere pakken:

make

Testpakken er for tiden ødelagt av bash-5 og libtool-2.4.3. Hvis du vil kjøre testene uansett, kjør følgende:

make check

Installer pakken:

make install

6.44.2. Innholdet i Autoconf

Installert program: autoconf, autoheader, autom4te, autoreconf, autoscan, autoupdate, and ifnames

Installert mappe: /usr/share/autoconf

 

Kort beskrivelse

autoconf - Produserer skallskript som automatisk konfigurerer programvarekildekodepakker for å tilpasse seg mange typer Unix lignende systemer; konfigurasjonsskriptene som produsereres er uavhengige - å kjøre dem krever ikke autoconf programmet

autoheader - Et verktøy for å lage malfiler med C #define setninger for konfigurering for bruk

autom4te - En innpakning for makroprosessoren M4

autoreconf - Kjør automatisk autoconf, autoheader, aclocal, automake, gettextize og libtoolize i riktig rekkefølge for å spare tid når det gjøres endringer i autoconf og automake malfiler

autoscan - Hjelper med å lage en configure.in fil for en programvarepakke; den undersøker kildefilene i et mappetre, søker i dem etter vanlige portabilitetsproblemer, og oppretter en configure.scan fil som fungerer som en foreløpig configure.in fil for pakken

autoupdate - Endrer en configure.in fil som fremdeles kaller autoconf makroer med sine gamle navn for å bruke de gjeldende makronavnene

ifnames - Hjelper når du skriver configure.in filer for en programvarepakke; den skriver ut identifikasjonene som pakken bruker i C forbehandlingsbetingelser [Hvis en pakke allerede er satt opp for å ha en viss portabilitet, kan dette programmet hjelpe deg med å bestemme hva configure må kontrollere. Det kan også fylle ut hull i en configure.in fil generert av autoscan.]

Forrige Hjem Neste