6.46. Kmod-26

Kmod pakken inneholder biblioteker og verktøy for å laste inn kjernemoduler

 

Omtrentlig byggetid: 0.1 SBU

Nødvendig diskplass: 13 MB

6.46.1. Installasjon av Kmod

Forbered Kmod for kompilering:

./configure --prefix=/usr \
                    --bindir=/bin \
                    --sysconfdir=/etc \
                    --with-rootlibdir=/lib \
                    --with-xz \
                    --with-zlib

Betydningen av konfigurasjonsalternativene:

--with-xz, --with-zlib
   Disse alternativene gjør det mulig for Kmod å håndtere komprimerte kjernemoduler.

--with-rootlibdir=/lib
   Dette alternativet sikrer at forskjellige bibliotekrelaterte filer blir plassert i de riktige katalogene.

Kompilere pakken:

make

Denne pakken kommer ikke med en testsuite som kan kjøres i LFS chroot-miljøet. Som et minimum kreves git programmet, og flere tester vil ikke kjøres utenfor et git lager.

Installer pakken, og lag symlenker for kompatibilitet med Module-Init-Tools (pakken som tidligere har håndtert Linux kjernemoduler):

make install

 

for target in depmod insmod lsmod modinfo modprobe rmmod; do
    ln -sfv ../bin/kmod /sbin/$target
done

 

ln -sfv kmod /bin/lsmod

6.46.2. Innholdet i Kmod

Installerte programmer: depmod (linker til kmod), insmod (linker til kmod), kmod, lsmod (linker til kmod), modinfo (linker til kmod), modprobe (linker til kmod), og rmmod (linker til kmod)

Installert bibliotek: libkmod.so

 

Kort beskrivelse

depmod - Oppretter en avhengighetsfil basert på symbolene den finner i det eksisterende settet med moduler; denne avhengighetsfilen brukes av modprobe til automatisk å laste de nødvendige modulene

insmod - Installerer en lastbar modul i den kjørende kjernen

kmod - Laster og avlaster kjernemoduler

lsmod - Lister moduler som er lastet inn

modinfo - Undersøker en objektfil tilknyttet en kjernemodul og viser all informasjon som den kan hente inn

modprobe - Bruker en avhengighetsfil, opprettet av depmod, for automatisk å laste inn relevante moduler

rmmod - Avlaster moduler fra den kjørende kjernen

libkmod - Dette biblioteket brukes av andre programmer til å laste inn og avlaste kjernemoduler

Forrige Hjem Neste