6.47. Gettext-0.20.1

Gettext pakken inneholder verktøy for internasjonalisering og lokalisering. Disse tillater programmer å bli kompilert med NLS (Native Language Support), slik at de kan sende ut meldinger på brukerens morsmål.

 

Omtrentlig byggetid: 2.7 SBU

Nødvendig diskplass: 249 MB

6.47.1. Installasjon av Gettext

Forbered Gettext for kompilering:

./configure --prefix=/usr \
                    --disable-static \
                    --docdir=/usr/share/doc/gettext-0.20.1

Kompilere pakken:

make

For å teste resultatene (dette tar lang tid, rundt 3 SBUer), utfør:

make check

Installer pakken:

make install
chmod -v 0755 /usr/lib/preloadable_libintl.so

6.47.2. Innholdet i Gettext

Installerte programmer: autopoint, envsubst, gettext, gettext.sh, gettextize, msgattrib, msgcat, msgcmp, msgcomm, msgconv, msgen, msgexec, msgfilter, msgfmt, msggrep, msginit, msgmerge, msgunfmt, msguniq, ngettext, recode-sr-latin, og xgettext

Installerte biblioteker: libasprintf.so, libgettextlib.so, libgettextpo.so, libgettextsrc.so, libtextstyle.so, og preloadable_libintl.so

Installerte mapper: /usr/lib/gettext, /usr/share/doc/gettext-0.20.1, /usr/share/gettext, og /usr/share/gettext-0.19.8

 

Kort beskrivelse

autopoint - Kopierer standard Gettext infrastrukturfiler til en kildepakke

envsubst - Erstatter miljøvariabler i skallformatstrenger

gettext - Oversetter en naturlig språkmelding til brukerens språk ved å slå opp oversettelsen i en meldingskatalog

gettext.sh - Primært fungerer som et skallfunksjonsbibliotek for gettext

gettextize - Kopierer alle standard Gettext filer til den gitte toppmappen i en pakke for å begynne å internasjonalisere dem

msgattrib - Filtrerer meldingene i en oversettelseskatalog i henhold til attributtene deres og manipulerer attributtene

msgcat - Sammenkjeder og slår sammen de gitte .po filene

msgcmp - Sammenligner to .po filer for å sjekke at begge inneholder det samme settet med msgid strenger

msgcomm - Finner meldingene som er felles for de gitte .po filene

msgconv - Konverterer en oversettelseskatalog til en annen tegnkoding

msgen - Oppretter en engelsk oversettelseskatalog

msgexec - Bruker en kommando på alle oversettelser av en oversettelseskatalog

msgfilter - Bruker et filter på alle oversettelser av en oversettelseskatalog

msgfmt - Genererer en binær meldingskatalog fra en oversettelseskatalog

msggrep - Trekker ut alle meldinger fra en oversettelseskatalog som samsvarer med et gitt mønster eller tilhører noen gitte kildefiler

msginit - Oppretter en ny .po fil, initialiserer metainformasjonen med verdier fra brukerens miljø

msgmerge - Kombinerer to rå oversettelser til en enkelt fil

msgunfmt - Dekompilerer en binær meldingskatalog til rå oversettelsestekst

msguniq - Forener dupliserte oversettelser i en oversettelseskatalog

ngettext - Viser morsmål oversettelser av en tekstmelding hvis grammatiske form er avhengig av et nummer

recode-sr-latin - Rekoder serbisk tekst fra kyrillisk til latin skrift

xgettext - Trekker ut de oversettbare meldingslinjene fra de gitte kildefilene for å lage den første oversettelsesmalen

libasprintf - definerer autosprintf klassen, som gjør C formaterte utdatarutiner brukbare i C++ programmer, for bruk med <string>  strengene og <iostream>  strømmene

libgettextlib - et privat bibliotek som inneholder vanlige rutiner som brukes av de forskjellige Gettext programmene; disse er ikke beregnet for generell bruk

libgettextpo - Brukes til å skrive spesialiserte programmer som behandler .po filer; dette biblioteket brukes når standardprogrammene som er sendt med Gettext (for eksempel msgcomm, msgcmp, msgattrib og msgen) ikke vil være tilstrekkelig

libgettextsrc - Et privat bibliotek som inneholder vanlige rutiner som brukes av de forskjellige Gettext programmene; disse er ikke beregnet for generell bruk

libtextstyle - Tekst styling bibliotek

preloadable_libintl - Et bibliotek, beregnet på å brukes av LD_PRELOAD som hjelper libintl med å logge meldinger som ikke er oversatt

Forrige Hjem Neste