6.5. Opprette kataloger

Det er på tide å lage en viss struktur i LFS filsystemet. Lag et standard katalogtre ved å skrive inn følgende kommandoer:

mkdir -pv /{bin,boot,etc/{opt,sysconfig},home,lib/firmware,mnt,opt}
mkdir -pv /{media/{floppy,cdrom},sbin,srv,var}
install -dv -m 0750 /root
install -dv -m 1777 /tmp /var/tmp
mkdir -pv /usr/{,local/}{bin,include,lib,sbin,src}
mkdir -pv /usr/{,local/}share/{color,dict,doc,info,locale,man}
mkdir -v /usr/{,local/}share/{misc,terminfo,zoneinfo}
mkdir -v /usr/libexec
mkdir -pv /usr/{,local/}share/man/man{1..8}
mkdir -v /usr/lib/pkgconfig

case $(uname -m) in
x86_64) mkdir -v /lib64 ;;
esac

mkdir -v /var/{log,mail,spool}
ln -sv /run /var/run
ln -sv /run/lock /var/lock
mkdir -pv /var/{opt,cache,lib/{color,misc,locate},local}

Kataloger er som standard opprettet med tillatelsesmodus 755, men dette er ikke ønskelig for alle kataloger. I kommandoene ovenfor blir det gjort to endringer - en til hjemmekatalogen til bruker root, og en annen i katalogene for midlertidige filer.

Den første modusendringen sikrer at ikke bare noen kan komme inn i /root katalogen - det samme som en vanlig bruker ville gjort med hjemmekatalogen. Den andre modusendringen sørger for at enhver bruker kan skrive til /tmp og /var/tmp katalogene, men ikke kan fjerne en annen brukers filer fra dem. Det siste er forbudt av den såkalte “klebrig biten”, den høyeste biten (1) i 1777-bitersmasken.

6.5.1. FHS samsvarsnotat

Katalogtreet er basert på Filesystem Hierarchy Standard (FHS) (tilgjengelig på https://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml). FHS spesifiserer også valgfri eksistens for noen kataloger som /usr/local/games og /usr/share/games. Vi oppretter bare katalogene som er nødvendige. Imidlertid kan du opprette disse katalogene.

Forrige Hjem Neste