6.50. OpenSSL-1.1.1d

OpenSSL pakken inneholder administrasjonsverktøy og biblioteker relatert til kryptografi. Disse er nyttige for å tilby kryptografiske funksjoner til andre pakker, for eksempel OpenSSH, e-postapplikasjoner og nettlesere (for tilgang til HTTPS nettsteder).

 

Omtrentlig byggetid: 2.1 SBU

Nødvendig diskplass: 146 MB

6.50.1. Installasjon av OpenSSL

Forbered OpenSSL for kompilering:

./config --prefix=/usr \
              --openssldir=/etc/ssl \
              --libdir=lib \
              shared \
              zlib-dynamic

Kompilere pakken:

make

For å teste resultatene:

make test

En undertest i testen 20-test_enc.t er kjent for å mislykkes.

Installer pakken:

sed -i '/INSTALL_LIBS/s/libcrypto.a libssl.a//' Makefile
make MANSUFFIX=ssl install

Installer dokumentasjonen om ønskelig:

mv -v /usr/share/doc/openssl /usr/share/doc/openssl-1.1.1d
cp -vfr doc/* /usr/share/doc/openssl-1.1.1d

6.50.2. Innholdet i OpenSSL

Installerte programmer: c_rehash og openssl

Installerte biblioteker: libcrypto.{so,a} og libssl.{so,a}

Installerte mapper: /etc/ssl, /usr/include/openssl, /usr/lib/engines og /usr/share/doc/openssl-1.1.1d

 

Kort beskrivelse

c_rehash - er et Perl skript som skanner alle filene i en mappe og legger til symbolske lenker til hash verdiene deres.

openssl - er et kommandolinjeverktøy for å bruke de forskjellige kryptografifunksjonene i OpenSSLs kryptobibliotek fra skallet. Den kan brukes til forskjellige funksjoner som er dokumentert i man 1 openssl.

libcrypto.so - implementerer et bredt spekter av kryptografiske algoritmer som brukes i forskjellige internettstandarder. Tjenestene som tilbys av dette biblioteket brukes av OpenSSL implementeringene av SSL, TLS og S/MIME, og de har også blitt brukt til å implementere OpenSSH, OpenPGP og andre kryptografiske standarder.

libssl.so - implementerer protokollen Transport Layer Security (TLS v1). Det gir et rikt API, dokumentasjon kan du finne ved å utføre man 3 ssl.

Forrige Hjem Neste