6.58. Findutils-4.7.0

Findutils pakken inneholder programmer for å finne filer. Disse programmene blir gitt for å rekursivt søke gjennom et katalogtre og for å opprette, vedlikeholde og søke i en database (ofte raskere enn det rekursive funnet, men upålitelig hvis databasen ikke er oppdatert nylig).

 

Omtrentlig byggetid: 0.7 SBU

Nødvendig diskplass: 57 MB

6.58.1. Installasjon av Findutils

Forbered Findutils for kompilering:

./configure --prefix=/usr --localstatedir=/var/lib/locate

Betydningen av konfigurasjonsalternativet:

--localstatedir
   Dette alternativet endrer plasseringen av lokaliseringsdatabasen til å være i /var/lib/locate, som er FHS kompatibel.

Kompilere pakken:

make

For å teste resultatene:

make check

Det er kjent at to tester mislykkes i chroot miljøet: sv-bug-54171.old-O3 og sv-bug-54171.new-O3.

Installer pakken:

make install

Noen av skriptene i LFS Bootscripts pakken er avhengig av find. Ettersom /usr kanskje ikke er tilgjengelig i de tidlige stadiene av oppstart, må dette programmet være på root partisjonen. updatedb skriptet må også modifiseres for å rette en eksplisitt bane:

mv -v /usr/bin/find /bin
sed -i 's|find:=${BINDIR}|find:=/bin|' /usr/bin/updatedb

6.58.2. Innholdet i Findutils

Installerte programmer: find, locate, updatedb, og xargs

Installert mappe: /var/lib/locate

 

Kort beskrivelse

find - Søker i gitte mappetrær etter filer som samsvarer med de spesifiserte kriteriene

locate - Søker gjennom en database med filnavn og rapporterer navnene som inneholder en gitt streng eller samsvarer med et gitt mønster

updatedb - Oppdaterer locate databasen; den skanner hele filsystemet (inkludert andre filsystemer som for øyeblikket er montert, med mindre den får beskjed om å ikke gjøre det) og legger hvert filnavn den finner i databasen

xargs - Kan brukes til å anvende en gitt kommando på en liste over filer

Forrige Hjem Neste