6.59. Groff-1.22.4

Groff pakken inneholder programmer for behandling og formatering av tekst.

 

Omtrentlig byggetid: 0.5 SBU

Nødvendig diskplass: 95 MB

6.59.1. Installasjon av Groff

Groff forventer at miljøvariabelen PAGE inneholder standard papirstørrelse. For brukere i USA er PAGE=letter passende. Andre steder kan PAGE=A4 være mer passende. Mens standard papirstørrelse er konfigurert under kompileringen, kan den overstyres senere ved å gjengi enten "A4" eller "letter" til filen /etc/papersize.

Forbered Groff for kompilering:

PAGE=<paper_size> ./configure --prefix=/usr

Denne pakken støtter ikke parallellbygging. Kompilere pakken:

make -j1

Denne pakken kommer ikke med en testpakke.

Installer pakken:

make install

6.59.2. Innholdet i Groff

Installerte programmer: addftinfo, afmtodit, chem, eqn, eqn2graph, gdiffmk, glilypond, gperl, gpinyin, grap2graph, grn, grodvi, groff, groffer, grog, grolbp, grolj4, gropdf, grops, grotty, hpftodit, indxbib, lkbib, lookbib, mmroff, neqn, nroff, pdfmom, pdfroff, pfbtops, pic, pic2graph, post-grohtml, preconv, pre-grohtml, refer, roff2dvi, roff2html, roff2pdf, roff2ps, roff2text, roff2x, soelim, tbl, tfmtodit, og troff

Installerte mapper: /usr/lib/groff og /usr/share/doc/groff-1.22.4, /usr/share/groff

 

Kort beskrivelse

addftinfo - Leser en troff fontfil og legger til noen font-metrisk tilleggsinformasjon som brukes av groff systemet

afmtodit - Oppretter en fontfil for bruk med groff og grops

chem - Groff forbehandler for fremstilling av kjemiske strukturdiagrammer

eqn - Samler beskrivelser av ligninger innebygd i troff inndata til kommandoer som forstås av troff

eqn2graph - Konverterer en troff EQN (ligning) til et beskåret bilde

gdiffmk - Markerer forskjeller mellom groff/nroff/troff filer

glilypond - Transformerer notene som er skrevet på lilypond språket til groff språket

gperl - Forbehandler for groff, slik at perl kode blir lagt til i groff filer

gpinyin - Forbehandler for groff, slik at tillegg av kinesisk europeisk-lignende Pinyin til groff filer.

grap2graph - Konverterer et grapdiagram til et beskåret bitmapbilde

grn - En groff forbehandler for gremlin filer

grodvi - En driver for groff som produserer TeX dvi-format

groff - En frontend til groff dokumentformateringssystem; normalt kjører den troff programmet og en postprosessor som er passende for den valgte enheten

groffer - Viser groff-filer og man-sider på X- og tty-terminaler

grog - Leser filer og gjetter hvilke av groff alternativene -e, -man, -me, -mm, -ms, -p, -s og -t som er nødvendige for å skrive ut filer, og rapporterer groff kommandoen inkludert disse alternativene

grolbp - Er en groff driver for Canon CAPSL-skrivere (LBP-4 og LBP-8-seriens laserskrivere)

grolj4 - Er en driver for groff som produserer utdata i PCL5-format som passer for en HP LaserJet 4-skriver

gropdf - Oversetter utdataene fra GNU troff til PDF

grops - Oversetter utdataene fra GNU troff til PostScript

grotty - Oversetter utdataene fra GNU troff til en form som er egnet for skrivemaskinlignende enheter

hpftodit - Oppretter en fontfil for bruk med groff -Tjj4 fra en HP-merket fontmetrisk fil

indxbib - Oppretter en invertert indeks for bibliografiske databaser med en spesifisert fil for bruk med refer, lookbib og lkbib

lkbib - Søker i bibliografiske databaser etter referanser som inneholder spesifiserte nøkler og rapporterer alle referanser som er funnet

lookbib - Skriver ut en ledetekst på standardfeilen (med mindre standardinngangen ikke er en terminal), leser en linje som inneholder et sett med nøkkelord fra standardinngangen, søker i bibliografiske databaser i en spesifisert fil for referanser som inneholder disse nøkkelordene, skriver ut alle referanser funnet på standardutgangen, og gjentar denne prosessen til slutten av inngangen

mmroff - En enkel forbehandler for groff

neqn - Formater ligninger for American Standard Code for Information Interchange (ASCII) output

nroff - Et skript som emulerer nroff kommandoen ved hjelp av groff

pdfmom - Er en innpakning rundt groff som letter produksjonen av PDF-dokumenter fra filer formatert med mom makroer.

pdfroff - Oppretter pdf dokumenter ved hjelp av groff

pfbtops - Oversetter en PostScript-font i .pfb format til ASCII

pic - Kompilere beskrivelser av bilder innebygd i troff- eller TeX-inndatafiler til kommandoer forstått av TeX eller troff

pic2graph - Konverterer et PIC-diagram til et beskåret bilde

post-grohtml - Oversetter utdataene fra GNU troff til HTML

preconv - Konverterer koding av inndatafiler til noe GNU troff forstår

pre-grohtml - Oversetter utdataene fra GNU troff til HTML

refer - Kopierer innholdet i en fil til standardutgangen, bortsett fra at linjer mellom .[ and .] Blir tolket som siteringer, og linjer mellom .R1 og .R2 tolkes som kommandoer for hvordan siteringer skal behandles.

roff2dvi - Transformerer roff filer til DVI format

roff2html - Transformerer roff filer til HTML format

roff2pdf - Transformerer roff filer til PDF format

roff2ps - Transformerer roff filer til ps format

roff2text - Transformerer roff filer til tekst format

roff2x - Transformerer roff filer til andre formater

soelim - Leser filer og erstatter linjer i skjemaet .so-filen med innholdet i den nevnte filen

tbl - Kompilerer beskrivelser av tabeller som er innebygd i troff inndatafiler i kommandoer som forstås av troff

tfmtodit - Oppretter en fontfil for bruk med groff -Tdvi

troff - Er svært kompatibel med Unix troff; det skal vanligvis påberopes ved hjelp av kommandoen groff, som også kjører forbehandlere og etterbehandlere i riktig rekkefølge og med passende alternativer

Forrige Hjem Neste