6.60. GRUB-2.04

GRUB pakken inneholder GRand Unified Bootloader.

 

Omtrentlig byggetid: 0.8 SBU

Nødvendig diskplass: 161 MB

6.60.1. Installasjon av GRUB

Forbered GRUB for kompilering:

./configure --prefix=/usr \
                    --sbindir=/sbin \
                    --sysconfdir=/etc \
                    --disable-efiemu \
                    --disable-werror

Betydningen av det nye konfigurasjonsalternativet:

--disable-werror
   Dette gjør at byggingen kan fullføres med advarsler introdusert av nyere Flex versjoner.

--disable-efiemu
   Dette alternativet minimerer det som er bygget ved å deaktivere en funksjon og testprogrammer som ikke er nødvendige for LFS.

Kompilere pakken:

make

Denne pakken kommer ikke med en testsuite.

Installer pakken:

make install
mv -v /etc/bash_completion.d/grub /usr/share/bash-completion/completions

Å bruke GRUB for å gjøre ditt LFS system oppstartbart vil bli diskutert i avsnitt 8.4, "Bruke GRUB til å sette opp startprosessen".

6.60.2. Innholdet i GRUB

Installerte programmer: grub-bios-setup, grub-editenv, grub-file, grub-fstest, grub-glue-efi, grub-install, grub-kbdcomp, grub-macbless, grub-menulst2cfg, grub-mkconfig, grub-mkimage, grub-mklayout, grub-mknetdir, grub-mkpasswd-pbkdf2, grub-mkrelpath, grub-mkrescue, grub-mkstandalone, grub-ofpathname, grub-probe, grub-reboot, grub-render-label, grub-script-check, grub-set-default, grub-sparc64-setup, og grub-syslinux2cfg

Installerte mapper: /usr/lib/grub, /etc/grub.d, /usr/share/grub, og /boot/grub (når grub-install kjøres første gangen)

 

Kort beskrivelse

grub-bios-setup - Er et hjelperprogram for grub-install

grub-editenv - Et verktøy for å redigere miljøblokken

grub-file - Sjekker om FILE er av den angitte typen.

grub-fstest - Verktøy for å feilsøke filsystemdriveren

grub-glue-efi - Behandler ia32 og amd64 EFI-bilder og limer dem i henhold til Apple format.

grub-install - Installer GRUB på stasjonen

grub-kbdcomp - Skript som konverterer en xkb-layout til en som er gjenkjent av GRUB

grub-macbless - Mac-stil bless på HFS- eller HFS+ -filer

grub-menulst2cfg - Konverterer en GRUB Legacy menu.lst til en grub.cfg for bruk med GRUB 2

grub-mkconfig - Generer en grub konfigurasjons fil

grub-mkimage - Lag et oppstartbart bilde av GRUB

grub-mklayout - Genererer en GRUB tastaturlayoutfil

grub-mknetdir - Forbereder en GRUB netboot mappe

grub-mkpasswd-pbkdf2 - Genererer et kryptert PBKDF2 passord for bruk i oppstartsmenyen

grub-mkrelpath - Oppretter et system stinavn i forhold til root

grub-mkrescue - Lag et oppstartbart bilde av GRUB som passer for en diskett eller CDROM/DVD

grub-mkstandalone - Genererer et frittstående bilde

grub-ofpathname - Er et hjelperprogram som skriver ut stien til en GRUB enhet

grub-probe - Søke enhetsinformasjon for en gitt sti eller enhet

grub-reboot - Angir standardoppstartoppføringen for GRUB, bare for neste oppstart

grub-render-label - Gjengi Apple .disk_label for Apple Mac

grub-script-check - Sjekker GRUB konfigurasjonsskript for syntaksfeil

grub-set-default - Angir standard oppstartsoppføring for GRUB

grub-sparc64-setup - Er et hjelperprogram for grub-setup

grub-syslinux2cfg - Transformer en syslinux konfigurasjonsfil til grub.cfg format

Forrige Hjem Neste