6.62. Gzip-1.10

Gzip pakken inneholder programmer for komprimering og dekomprimering av filer.

 

Omtrentlig byggetid: 0.1 SBU

Nødvendig diskplass: 20 MB

6.62.1. Installasjon av Gzip

Forbered Gzip for kompilering:

./configure --prefix=/usr

Kompilere pakken:

make

For å teste resultatene:

make check

Det er kjent at to tester mislykkes i LFS miljøet: help-version og zmore.

Installer pakken:

make install

Flytt et program som må være på root filsystemet:

mv -v /usr/bin/gzip /bin

6.62.2. Innholdet i Gzip

Installerte programmer: gunzip, gzexe, gzip, uncompress (hard link with gunzip), zcat, zcmp, zdiff, zegrep, zfgrep, zforce, zgrep, zless, zmore, og znew

 

Kort beskrivelse

gunzip - Dekomprimerer gzipped filer

gzexe - Lager selvdekomprimerende kjørbare filer

gzip - Komprimerer de gitte filene ved å bruke Lempel-Ziv (LZ77) -koding

uncompress - Dekomprimerer komprimerte filer

zcat - Dekomprimerer de gzippede filene til standardutgang

zcmp - Kjører cmp på gzippede filer

zdiff - Kjører diff på gzippede filer

zegrep - Kjører egrep på gzippede filer

zfgrep - Kjører fgrep på gzippede filer

zforce - Tvinger en .gz-utvidelse på alle gitte filer som er gzippede filer, slik at gzip ikke komprimerer dem igjen; Dette kan være nyttig når filnavn ble avkortet under en filoverføring

zgrep - Kjører grep på gzippede filer

zless - Kjører less på gzippede filer

zmore - Kjører more på gzippede filer

znew - Rekomprimerer filer fra compress format til gzip format -.Z til .gz

Forrige Hjem Neste