6.64. IPRoute2-5.5.0

IPRoute2 pakken inneholder programmer for grunnleggende og avansert IPV4 basert nettverk.

 

Omtrentlig byggetid: 0.2 SBU

Nødvendig diskplass: 14 MB

6.64.1. Installasjon av IPRoute2

Arpd programmet som er inkludert i denne pakken vil ikke bli bygget siden det er avhengig av Berkeley DB, som ikke er installert i LFS. Imidlertid vil en katalog for arpd og en man side fortsatt være installert. Forhindre dette ved å kjøre kommandoene nedenfor. Hvis arpd binæren er nødvendig, kan du finne instruksjoner for å kompilere Berkeley DB i BLFS boken på http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/9.1/server/databases.html#db.

sed -i /ARPD/d Makefile
rm -fv man/man8/arpd.8

Det er også nødvendig å deaktivere byggingen av to moduler som krever http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/9.1/postlfs/iptables.html.

sed -i 's/.m_ipt.o//' tc/Makefile

Kompilere pakken:

make

Denne pakken har ikke en fungerende testserie.

Installer pakken:

make DOCDIR=/usr/share/doc/iproute2-5.5.0 install

6.64.2. Innholdet i IPRoute2

Installerte programmer: bridge, ctstat (lenker til lnstat), genl, ifcfg, ifstat, ip, lnstat, nstat, routef, routel, rtacct, rtmon, rtpr, rtstat (lenker til lnstat), ss, og tc

Installerte mapper: /etc/iproute2, /usr/lib/tc, og /usr/share/doc/iproute2-5.5.0,

 

Kort beskrivelse

bridge - Konfigurerer nettverksbroer

ctstat - Tilkoblingsstatusverktøy

genl - Generisk netlink verktøy frontend

ifcfg - Et shell skript wrapper for ip kommandoen [Merk at det krever arping og rdisk programmer fra iputils pakken som finnes på http://www.skbuff.net/iputils/.]

ifstat - Viser grensesnittstatistikken, inkludert mengden overførte og mottatte pakker fordelt etter grensesnitt

ip - Den viktigste kjørbare. Den har flere forskjellige funksjoner:

      ip link <enhet> lar brukere se på enhetenes tilstand og gjøre endringer

      ip addr lar brukere se på adresser og deres egenskaper, legge til nye adresser og slette gamle

      ip neighbor lar brukere se på nabobindinger og deres egenskaper, legge til nye nabooppføringer og slette gamle

      ip rule lar brukere se på rutingsretningslinjene og endre dem

      ip route lar brukere se på rutetabellen og endre regler for rutetabeller

      ip tunnel lar brukere se på IP-tunnelene og deres egenskaper, og endre dem

      ip maddr lar brukere se på multicast-adressene og deres egenskaper, og endre dem

      ip mroute lar brukere angi, endre eller slette multicast-rutingen

      ip monitorlar brukere kontinuerlig overvåke tilstanden til enheter, adresser og ruter

lnstat - Tilbyr Linux nettverksstatistikk; det er en generalisert og mer funksjonsfull erstatning for det gamle rtstat programmet

nstat - Viser nettverksstatistikk

routef - En komponent av ip route. Dette er for å spyle rutetabellene

routel - En komponent av ip route. Dette er for å liste rutetabellene

rtacct - Viser innholdet i /proc/net/rt_acct

rtmon - Ruteovervåkingsverktøy

rtpr - Konverterer output fra ip -o tilbake til en lesbar form

rtstat - Rutestatusverktøy

ss - Ligner på netstat kommandoen; viser aktive tilkoblinger

tc - Trafikkstyring kjørbar; dette er for implementering av Quality Of Service (QOS) og Class of Service (COS)

      tc qdisc lar brukere konfigurere kødisiplinen

      tc class lar brukere konfigurere klasser basert på planlegging av kø-disiplin

      tc estimator lar brukere estimere nettverksflyten inn i et nettverk

      tc filter lar brukere konfigurere QOS/COS pakkefiltrering

      tc policy lar brukere konfigurere QOS/COS reglene

Forrige Hjem Neste