6.69. Man-DB-2.9.0

Man-DB pakken inneholder programmer for å finne og vise man sider.

 

Omtrentlig byggetid: 0.5 SBU

Nødvendig diskplass: 40 MB

6.69.1. Installasjon av Man-DB

Forbered Man-DB for kompilering:

./configure --prefix=/usr \
                    --docdir=/usr/share/doc/man-db-2.9.0 \
                    --sysconfdir=/etc \
                    --disable-setuid \
                    --enable-cache-owner=bin \
                    --with-browser=/usr/bin/lynx \
                    --with-vgrind=/usr/bin/vgrind \
                    --with-grap=/usr/bin/grap \
                    --with-systemdtmpfilesdir= \
                    --with-systemdsystemunitdir=

Betydningen av konfigurasjonsalternativene:

--disable-setuid
   Dette deaktiverer å gjøre man programmet setuid til brukeren man.

--enable-cache-owner=bin
   Dette gjør at de hele systemets cache filer eies av bruker bin.

--with-...
   Disse tre parameterne brukes til å sette noen standardprogrammer. lynx er en tekstbasert nettleser (se BLFS for installasjonsinstruksjoner), vgrind konverterer programkilder til Groff inndata, og grap er nyttig for å sette grafer i Groff dokumenter. Vgrind og grap programmene er vanligvis ikke nødvendig for å vise man sider. De er ikke en del av LFS eller BLFS, men du bør kunne installere dem selv etter å ha fullført LFS hvis du ønsker å gjøre det.

--with-systemd...
   Disse parametrene forhindrer installering av unødvendige systemd mapper og filer.

Kompilere pakken:

make

For å teste resultatene:

make check

Installer pakken:

make install

6.69.2. Non-English Manual Pages in LFS

Tabellen nedenfor viser tegnsettet som Man-DB antar at manuelle sider installert under /usr/share/man/<ll> vil bli kodet med. I tillegg til dette bestemmer Man-DB om manuelle sider installert i den katalogen er UTF-8-kodet.

Tabell 6.1. Forventet karakterkoding av gamle 8-biters manuelle sider
Språk (kode) Koding Språk (kode) Koding
Dansk (da) ISO-8859-1 Kroatisk (hr) ISO-8859-2
Tysk (de) ISO-8859-1 Ungarsk (hu) ISO-8859-2
Engelsk (en) ISO-8859-1 Japansk (ja) EUC-JP
Spansk (er) ISO-8859-1 Koreansk (ko) EUC-JP
Estisk (et) ISO-8859-1 Litauisk (lt) ISO-8859-13
Finsk (fi) ISO-8859-1 Latvisk (lv) ISO-8859-13
Fransk (fr) ISO-8859-1 Makedonsk (mk) ISO-8859-5
Irsk (ga) ISO-8859-1 Polsk (pl) ISO-8859-2
Galisisk (gl) ISO-8859-1 Rumensk (ro) ISO-8859-2
Indonesisk (id) ISO-8859-1 Russisk (ru) KOI8-R
Islandsk (er) ISO-8859-1 Slovakisk (sk) ISO-8859-2
Italiensk (it) ISO-8859-1 Slovensk (sl) ISO-8859-2
Norsk Bokmål (nb) ISO-8859-1 Serbisk latin (sr@latin) ISO-8859-2
Nederlandsk (nl) ISO-8859-1 Serbisk (sr) ISO-8859-5
Norsk nynorsk (nn) ISO-8859-1 Tyrkisk (tr) ISO-8859-9
Norsk (no) ISO-8859-1 Ukrainsk (uk) KOI8-U
Portugisisk (pt) ISO-8859-1 Vietnamesisk (vi) TCVN5712-1
Svensk (sv) ISO-8859-1 Forenklet kinesisk (zh_CN) GBK
Hviterussisk (be) CP1251 Forenklet kinesisk, Singapore (zh_SG) GBK
Bulgarsk (bg) CP1251 Tradisjonell kinesisk, Hong Kong (zh_HK) BIG5HKSCS
Tsjekkisk (cs) ISO-8859-2 Tradisjonell kinesisk (zh_TW) BIG5
Gresk (el) ISO-8859-7    

Manualsider på språk som ikke er i listen støttes ikke.

6.69.3. Innholdet i Man-DB

Installerte programmer: accessdb, apropos (lenker til whatis), catman, lexgrog, man, mandb, manpath, og whatis

Installerte biblioteker: libman.so and libmandb.so (begge i /usr/lib/man-db)

Installerte mapper: /usr/lib/man-db, /usr/libexec/man-db, og /usr/share/doc/man-db-2.9.0

 

Kort beskrivelse

accessdb - Dumper whatis databaseinnholdet i menneskelig lesbar form

apropos - Søker i whatis databasen og viser de korte beskrivelsene av systemkommandoer som inneholder en gitt streng

catman - Oppretter eller oppdaterer de forhåndsformaterte manualsidene

lexgrog - Viser enlinjes sammendragsinformasjon om en gitt manuell side

man - Formaterer og viser den ønskede manualsiden

mandb - Oppretter eller oppdaterer whatis databasen

manpath - Viser innholdet i $MANPATH eller (hvis $MANPATH ikke er angitt) en passende søkebane basert på innstillingene i man.conf og brukerens miljø

whatis - Søker i whatis databasen og viser de korte beskrivelsene av systemkommandoer som inneholder det gitte nøkkelordet som et eget ord

libman - Inneholder kjøretidsstøtte for man

libmandb - Inneholder kjøretidsstøtte for man

Forrige Hjem Neste