6.71. Texinfo-6.7

Texinfo pakken inneholder programmer for lesing, skriving og konvertering av infosider.

 

Omtrentlig byggetid: 0.7 SBU

Nødvendig diskplass: 116 MB

6.71.1. Installasjon av Texinfo

Forbered Texinfo for kompilering:

./configure --prefix=/usr --disable-static

Betydningen av konfigurasjonsalternativet:

--disable-static
   I dette tilfellet vil konfigurasjonsskriptet på toppnivå klage over at dette er et ukjent alternativ, men konfigureringsskriptet for XSParagraph gjenkjenner det og bruker det til å deaktivere installasjon av et statisk XSParagraph.a til /usr/lib/texinfo.

Kompilere pakken:

make

For å teste resultatene:

make check

Installer pakken:

make install

Eventuelt kan du installere komponentene som tilhører en TeX installasjon:

make TEXMF=/usr/share/texmf install-tex

Betydningen av make parameteren:

TEXMF=/usr/share/texmf
   TEXMF makefile variabelen inneholder plasseringen til roten til TeX treet hvis for eksempel en TeX pakke blir installert senere.

Info dokumentasjonssystemet bruker en ren tekstfil til å holde listen over menyoppføringer. Filen ligger på /usr/share/info/dir. Dessverre, på grunn av sporadiske problemer i Makefiles av forskjellige pakker, kan det noen ganger komme ut av synkronisering med infosidene som er installert på systemet. Hvis /usr/share/info/dir filen noen gang må gjenopprettes, vil følgende valgfrie kommandoer utføre oppgaven:

pushd /usr/share/info
rm -v dir
for f in *
  do install-info $f dir 2>/dev/null
done
popd

6.71.2. Innholdet i Texinfo

Installerte programmer: info, install-info, makeinfo (lenker til texi2any), pdftexi2dvi, pod2texi, texi2any, texi2dvi, texi2pdf, og texindex

Installerte biblioteker: MiscXS.so, Parsetexi.so, og XSParagraph.so (alle i /usr/lib/texinfo)

Installerte mapper: /usr/share/texinfo og /usr/lib/texinfo

 

Kort beskrivelse

info - Brukes til å lese informasjonssider som ligner på man sider, men ofte går mye dypere enn bare å forklare alle tilgjengelige kommandolinjealternativer [Sammenlign for eksempel man bison og info bison.]

install-info - Brukes til å installere infosider; den oppdaterer oppføringer i info indeksfilen

makeinfo - Oversetter gitte Texinfo kildedokumenter til infosider, ren tekst eller HTML

pdftexi2dvi - Brukes til å formatere det gitte Texinfo dokumentet i en Portable Document Format (PDF) fil

pod2texi - Konverterer Pod til Texinfo format

texi2any - Oversett Texinfo kildedokumentasjon til forskjellige andre formater

texi2dvi - Brukes til å formatere det gitte Texinfo dokumentet i en enhetsuavhengig fil som kan skrives ut

texi2pdf - Brukes til å formatere det gitte Texinfo dokumentet i en Portable Document Format (PDF) fil

texindex - Brukes til å sortere Texinfo indeksfiler

Forrige Hjem Neste