6.73. Procps-ng-3.3.15

Procps-ng pakken inneholder programmer for overvåking av prosesser.

 

Omtrentlig byggetid: 0.1 SBU

Nødvendig diskplass: 17 MB

6.73.1. Installasjon av Procps-ng

Forbered Procps-ng for kompilering:

./configure --prefix=/usr \
                    --exec-prefix= \
                    --libdir=/usr/lib \
                    --docdir=/usr/share/doc/procps-ng-3.3.15 \
                    --disable-static \
                    --disable-kill

Betydningen av konfigurasjonsalternativene:

--disable-kill
   Denne bryteren deaktiverer bygging av kill kommandoen som vil bli installert av Util-linux pakken.

Kompilere pakken:

make

Testpakken trenger noen tilpassede modifikasjoner for LFS. Fjern en test som mislykkes når skripting ikke bruker en tty-enhet, og fikse to andre. For å kjøre testpakken, kjør følgende kommandoer:

sed -i -r 's|(pmap_initname)\\\$|\1|' testsuite/pmap.test/pmap.exp
sed -i '/set tty/d' testsuite/pkill.test/pkill.exp
rm testsuite/pgrep.test/pgrep.exp
make check

Installer pakken:

make install

Til slutt, flytt viktige biblioteker til et sted som kan bli funnet hvis /usr ikke er montert.

mv -v /usr/lib/libprocps.so.* /lib
ln -sfv ../../lib/$(readlink /usr/lib/libprocps.so) /usr/lib/libprocps.so

6.73.2. Innholdet i Procps-ng

Installerte programmer: free, pgrep, pidof, pkill, pmap, ps, pwdx, slabtop, sysctl, tload, top, uptime, vmstat, w, og watch

Installert bibliotek: libprocps.so

Installerte mapper: /usr/include/proc og /usr/share/doc/procps-ng-3.3.15

 

Kort beskrivelse

free - Rapporterer hvor mye ledig og brukt minne (både fysisk og vekselminne) i systemet

pgrep - Slår opp prosesser basert på navn og andre attributter

pidof - Rapporterer PID for de gitte programmene

pkill - Signalprosesser basert på navn og andre attributter

pmap - Rapporterer minnekartet for den gitte prosessen

ps - Viser gjeldende prosesser som kjører

pwdx - Rapporterer gjeldende arbeidsmappe for en prosess

slabtop - Viser detaljert informasjon om hurtigbuffer fra kernel slab i sanntid

sysctl - Endrer kjerneparametere på kjøretid

tload - Skriver ut en graf over gjeldende gjennomsnitt for systembelastning

top - Viser en liste over de mest CPU intensive prosessene; det gir en kontinuerlig titt på prosessoraktivitet i sanntid

uptime - Rapporterer hvor lenge systemet har kjørt, hvor mange brukere som er pålogget og gjennomsnittet av systembelastningen

vmstat - Rapporterer virtuell minnestatistikk, gir informasjon om prosesser, minne, minnehåndtering, blokk Inndata/Utdata (IO), unntak eller en feil og CPU-aktivitet

w - Viser hvilke brukere som for øyeblikket er pålogget, hvor og siden når

watch - Kjører en gitt kommando gjentatte ganger og viser den første skjermen full av utdataene; Dette gjør det mulig for en bruker å se utdataendring over tid

libprocps - Inneholder funksjonene som brukes av de fleste programmer i denne pakken

Forrige Hjem Neste