6.74. Util-linux-2.35.1

Util-linux pakken inneholder diverse verktøy. Blant dem er verktøy for håndtering av filsystemer, konsoller, partisjoner og meldinger.

 

Omtrentlig byggetid: 1.1 SBU

Nødvendig diskplass: 289 MB

6.74.1. Merknader om FHS samsvar

FHS anbefaler å bruke katalogen /var/lib/hwclock i stedet for den vanlige /etc katalogen som sted for adjtime filen. Opprett først en katalog for å aktivere lagring av hwclock programmet:

mkdir -pv /var/lib/hwclock

6.74.2. Installasjon av Util-linux

Forbered Util-linux for kompilering:

./configure ADJTIME_PATH=/var/lib/hwclock/adjtime \
                     --docdir=/usr/share/doc/util-linux-2.35.1 \
                     --disable-chfn-chsh \
                     --disable-login \
                     --disable-nologin \
                     --disable-su \
                     --disable-setpriv \
                     --disable-runuser \
                     --disable-pylibmount \
                     --disable-static \
                     --without-python \
                     --without-systemd \
                     --without-systemdsystemunitdir

Alternativene --disable og -without hindrer advarsler om å bygge komponenter som krever pakker som ikke er i LFS eller som ikke er i samsvar med programmer installert av andre pakker.

Kompilere pakken:

make

Hvis ønskelig, kjør testpakken som en annen enn root bruker:

Å kjøre testpakken som rotbruker kan være skadelig for systemet ditt. For å kjøre den, må alternativet CONFIG_SCSI_DEBUG for kjernen være tilgjengelig i det nåværende systemet og må bygges som en modul. Å bygge den inn i kjernen forhindrer oppstart. For fullstendig dekning må andre BLFS pakker være installert. Hvis ønskelig kan denne testen kjøres etter omstart til det fullførte LFS-systemet:

bash tests/run.sh --srcdir=$PWD --builddir=$PWD

chown -Rv nobody .
su nobody -s /bin/bash -c "PATH=$PATH make -k check"

Installer pakken:

make install

6.74.3. Innholdet i Util-linux

Installerte programmer: addpart, agetty, blkdiscard, blkid, blkzone, blockdev, cal, cfdisk, chcpu, chmem, choom, chrt, col, colcrt, colrm, column, ctrlaltdel, delpart, dmesg, eject, fallocate, fdformat, fdisk, fincore, findfs, findmnt, flock, fsck, fsck.cramfs, fsck.minix, fsfreeze, fstrim, getopt, hexdump, hwclock, i386, ionice, ipcmk, ipcrm, ipcs, isosize, kill, last, lastb (link to last), ldattach, linux32, linux64, logger, look, losetup, lsblk, lscpu, lsipc, lslocks, lslogins, lsmem, lsns, mcookie, mesg, mkfs, mkfs.bfs, mkfs.cramfs, mkfs.minix, mkswap, more, mount, mountpoint, namei, nsenter, partx, pivot_root, prlimit, raw, readprofile, rename, renice, resizepart, rev, rfkill, rtcwake, script, scriptreplay, setarch, setsid, setterm, sfdisk, sulogin, swaplabel, swapoff (link to swapon), swapon, switch_root, taskset, ul, umount, uname26, unshare, utmpdump, uuidd, uuidgen, uuidparse, wall, wdctl, whereis, wipefs, x86_64, og zramctl

Installerte biblioteker: libblkid.so, libfdisk.so, libmount.so, libsmartcols.so, and libuuid.so

Installerte mapper: /usr/include/blkid, /usr/include/libfdisk, /usr/include/libmount, /usr/include/libsmartcols, /usr/include/uuid, /usr/share/doc/util-linux-2.35.1, og /var/lib/hwclock

 

Kort beskrivelse

addpart - Informerer Linuxkjernen om nye partisjoner

agetty - Åpner en tty port, ber om et påloggingsnavn og påkaller deretter login programmet

blkdiscard - Forkaster sektorer på en enhet

blkid - Et kommandolinjeverktøy for å lokalisere og skrive ut blokkenhets attributter

blkzone - Kjører sonekommando på den gitte blokkenheten

blockdev - Tillater brukere å kalle blokkenheters ioctls fra kommandolinjen

cal - Viser en enkel kalender

cfdisk - Manipulerer partisjonstabellen til den gitte enheten

chcpu - Endrer tilstanden til CPUer

chmem - Konfigurerer minne

choom - Viser og justerer OOM-killer utfall

chrt - Manipulerer sanntidsattributter for en prosess

col - Filtrerer ut omvendt linjemating

colcrt - Filtrerer nroff utgang for terminaler som mangler noen funksjoner, for eksempel overstreking og halvlinjer

colrm - Filtrerer de gitte kolonnene

column - Formaterer en gitt fil i flere kolonner

ctrlaltdel - Stiller funksjonen til Ctrl+Alt+Del tastekombinasjonen til en hard eller en myk tilbakestilling

delpart - Ber Linux kjernen om å fjerne en partisjon

dmesg - Dumper kjernestartmeldingene

eject - Løs ut flyttbare medier

fallocate - Forhåndsallokerer plass til en fil

fdformat - Formaterer en diskett på lavt nivå

fdisk - Manipulerer partisjonstabellen til den gitte enheten

fincore - Teller sider med filinnholdet i kjernen

findfs - Finner et filsystem etter etikett eller UUID (Universally Unique Identifier)

findmnt - Er et kommandolinjegrensesnitt til libmount biblioteket for arbeid med mountinfo, fstab og mtab filer

flock - Setter en fillås og utfører deretter en kommando med låsen holdt på

fsck - Brukes til å kontrollere, og eventuelt reparere, filsystemer

fsck.cramfs - Utfører en konsistenskontroll på Cramfs filsystemet på den gitte enheten

fsck.minix - Utfører en konsistenskontroll på Minix filsystemet på den gitte enheten

fsfreeze - Er en veldig enkel innpakning rundt FIFREEZE/FITHAW ioctl kernel driveroperasjoner

fstrim - Kasserer ubrukte blokker på et montert filsystem

getopt - Analyserer alternativer i den gitte kommandolinjen

hexdump - Dumper den gitte filen i heksadesimal eller i et annet gitt format

hwclock - Leser eller stiller inn systemets maskinvareklokke, også kalt Real-Time Clock (RTC) eller Basic Input-Output System (BIOS) Clock.

i386 - En symbolsk lenke til setarch

ionice - Henter eller setter io planleggingsklasse og prioritet for et program

ipcmk - Oppretter forskjellige IPC ressurser

ipcrm - Fjerner den gitte IPC ressursen (Inter-Process Communication)

ipcs - Gir IPC statusinformasjon

isosize - Rapporterer størrelsen på et ISO9660-filsystem

kill - Sender signaler til prosesser

last - Viser hvilke brukere sist logget inn (og ut), og søker tilbake gjennom /var/log/wtmp filen; det viser også systemoppstart, systemavslutning og endringer på kjørenivå

lastb - Viser de mislykkede påloggingsforsøkene, som logget i /var/log/btmp

ldattach - Fester en linjedisiplin til en seriellinje

linux32 - En symbolsk lenke til setarch

linux64 - En symbolsk lenke til setarch

logger - Legger inn den gitte meldingen i systemloggen

look - Viser linjer som begynner med den gitte strengen

losetup - Setter opp og kontrollerer sløyfeenheter

lsblk - Viser informasjon om alle eller utvalgte blokkenheter i et trelignende format

lscpu - Skriver ut CPU arkitekturinformasjon

lsipc - Skriver ut informasjon om IPC fasiliteter som for tiden er brukt i systemet

lslocks - Viser lokale systemlåser

lslogins - Viser informasjon om brukere, grupper og systemkontoer

lsmem - Viser utvalg av tilgjengelig minne med deres tilkoblede status

lsns - Viser navnerom

mcookie - Genererer magiske informasjonskapsler (128-bit tilfeldige heksadesimale tall) for xauth

mesg - Kontrollerer om andre brukere kan sende meldinger til den nåværende brukerens terminal

mkfs - Bygger et filsystem på en enhet (vanligvis en harddiskpartisjon)

mkfs.bfs - Oppretter et Santa Cruz Operations (SCO) bfs filsystem

mkfs.cramfs - Oppretter et cramfs filsystem

mkfs.minix - Oppretter et Minix filsystem

mkswap - Initialiserer den gitte enheten eller filen som skal brukes som vekselfil

more - Et filter for å bla gjennom tekst en skjerm om gangen

mount - Fester filsystemet på den gitte enheten til en spesifisert katalog i filsystemtreet

mountpoint - Sjekker om mappen er et monteringspunkt

namei - Viser de symbolske koblingene i de angitte stinavnene

nsenter - Kjører et program med navnerom for andre prosesser

partx - Forteller kjernen om tilstedeværelse og nummerering av diskpartisjoner

pivot_root - Gjør det gitte filsystemet til det nye rotfilsystemet for den nåværende prosessen

prlimit - Hent og angi prosessressursgrenser

raw - Bind en Linux rå karakterenhet til en blokkeringsenhet

readprofile - Leser informasjon om kjerneprofilering

rename - Endrer navn på de gitte filene, og erstatter en gitt streng med en annen

renice - Endrer prioriteten til prosesser som kjøres

resizepart - Ber Linux kjernen om å endre størrelse på en partisjon

rev - Vender linjene i en gitt fil

rkfill - Verktøy for aktivering og deaktivering av trådløse enheter

rtcwake - Brukes til å angi hvilemodus til systemet til spesifisert vekketid

script - Lager en typeskript av en terminalsession

scriptreplay - Spiller av typeskripter ved hjelp av tidsinformasjon

setarch - Endrer rapportert arkitektur i et nytt programmiljø og setter personlighetsflagg

setsid - Kjører det gitte programmet i en ny økt

setterm - Angir terminalattributter

sfdisk - En diskpartisjonstabellmanipulator

sulogin - Lar root logge på; det blir normalt påkalt av init når systemet går i enkeltbrukermodus

swaplabel - Gjør det mulig å endre UUID og etikett for vekselfil

swapoff - Deaktiver enheter og filer for sideveksling og vekselminne

swapon - Aktiverer enheter og filer for sideveksling og vekselminne, og viser en liste over enhetene og filene som er i bruk

switch_root - Bytter til et annet filsystem som roten til monteringstreet

tailf - Sporer veksten av en loggfil; viser de siste 10 linjene i en loggfil, og fortsetter deretter å vise eventuelle nye oppføringer i loggfilen mens de opprettes

taskset - Henter eller setter prosessens CPU tilhørighet

ul - Et filter for å oversette understrekninger til rømningssekvenser som indikerer understreking for terminalen i bruk

umount - Kobler fra et filsystem fra systemets filstruktur

uname26 - En symbolsk lenke til setarch

unshare - Kjører et program med noen navneområder som ikke er delt av foreldrene

utmpdump - Viser innholdet i den gitte påloggingsfilen i et mer brukervennlig format

uuidd - En nisse (daemon) brukt av UUID biblioteket til å generere tidsbaserte UUIDer på en sikker og garantert unik måte

uuidgen - Oppretter nye UUIDer. Hver nye UUID kan med rimelighet betraktes som unik blant alle UUIDer opprettet, på det lokale systemet og på andre systemer, i fortiden og i fremtiden

uuidparse - Et verktøy for å analysere unike identifikatorer

wall - Viser innholdet i en fil eller, som standard, standardinngangen, på terminalene til alle påloggede brukere

wdctl - Viser status for maskinvarevakt

whereis - Rapporterer plasseringen til binær, kilde og man siden for den gitte kommandoen

wipefs - Fjerner en filsystemsignatur fra en enhet

x86_64 - En symbolsk lenke til setarch

zramctl - Et program for å sette opp og kontrollere zram (komprimert minnedisk) enheter

libblkid - Inneholder rutiner for enhetsidentifikasjon og symbolutvinning

libfdisk - Inneholder rutiner for å manipulere partisjonstabeller

libmount - Inneholder rutiner for montering og avmontering av blokkenheter

libsmartcols - Inneholder rutiner for å hjelpe skjermutdata i tabellform

libuuid - Inneholder rutiner for å generere unike identifikatorer for objekter som kan være tilgjengelige utenfor det lokale systemet

Forrige Hjem Neste