6.75. E2fsprogs-1.45.5

E2fsprogs pakken inneholder verktøy for håndtering av ext2 filsystemet. Den støtter også filsystemene ext3 og ext4 journalførings systemer.

 

Omtrentlig byggetid: 1.6 SBU

Nødvendig diskplass: 108 MB

6.75.1. Installasjon av E2fsprogs

E2fsprogs dokumentasjonen anbefaler at pakken bygges i en underkatalog til kildetreet:

mkdir -v build
cd build

Forbered E2fsprogs for kompilering:

../configure --prefix=/usr \
                     --bindir=/bin \
                     --with-root-prefix="" \
                     --enable-elf-shlibs \
                     --disable-libblkid \
                     --disable-libuuid \
                     --disable-uuidd \
                     --disable-fsck

Betydningen av miljøvariabelen og konfigurasjonsalternativene:

--with-root-prefix="" og --bindir=/bin
   Enkelte programmer (for eksempel e2fsck programmet) regnes som viktige programmer. Når /usr ikke er montert, må disse programmene fremdeles være tilgjengelige. De hører hjemme i mapper som /lib og /sbin. Hvis dette alternativet ikke sendes til E2fsprogs konfigurasjon, installeres programmene i /usr mappen.

--enable-elf-shlibs
   Dette skaper delte biblioteker som noen programmer i denne pakken bruker.

--disable-*
   Dette forhindrer E2fsprogs i å bygge og installere libuuid og libblkid bibliotekene, uuidd nissen og fsck innpakning, ettersom Util-Linux installerer nyere versjoner.

Kompilere pakken:

make

For å kjøre testene, utfør:

make check

En av E2fsprogs-testene vil forsøke å tildele 256 MB minne. Hvis du ikke har vesentlig mer minne enn dette, må du sørge for å aktivere en stor nok vekselfil for testen. Se Avsnitt 2.5, “Opprette et filsystem på partisjonen” og Avsnitt 2.7, “Montere den nye partisjonen” for detaljer om hvordan du oppretter og aktiverer en vekselfil.

Installer pakken:

make install

Gjør de installerte statiske bibliotekene skrivbare, slik at feilsøkingssymboler kan fjernes senere:

chmod -v u+w /usr/lib/{libcom_err,libe2p,libext2fs,libss}.a

Denne pakken installerer en gzipped .info fil, men oppdaterer ikke den systemomfattende dir filen. Pakk ut denne filen og oppdater deretter system dir filen ved hjelp av følgende kommandoer:

gunzip -v /usr/share/info/libext2fs.info.gz
install-info --dir-file=/usr/share/info/dir /usr/share/info/libext2fs.info

Hvis ønskelig, opprett og installer ytterligere dokumentasjon ved å utstede følgende kommandoer:

makeinfo -o doc/com_err.info ../lib/et/com_err.texinfo
install -v -m644 doc/com_err.info /usr/share/info
install-info --dir-file=/usr/share/info/dir /usr/share/info/com_err.info

6.75.2. Innholdet i E2fsprogs

Installerte programmer: badblocks, chattr, compile_et, debugfs, dumpe2fs,e2freefrag, e2fsck, e2image, e2label, e2mmpstatus, e2scrub, e2scrub_all, e2undo, e4crypt, e4defrag, filefrag, fsck.ext2, fsck.ext3, fsck.ext4, logsave, lsattr, mk_cmds, mke2fs, mkfs.ext2, mkfs.ext3, mkfs.ext4, mklost+found, resize2fs, og tune2fs

Installerte biblioteker: libcom_err.so, libe2p.so, libext2fs.so, og libss.so

Installert mappe: /usr/include/e2p, /usr/include/et, /usr/include/ext2fs, /usr/include/ss, /usr/lib/e2fsprogs, /usr/share/et, og /usr/share/ss

 

Kort beskrivelse

badblocks - Søker en enhet (vanligvis en diskpartisjon) etter dårlige blokker

chattr - Endrer attributtene til filer på et ext2 filsystem; det endrer også ext3 filsystemer, journalversjonen av ext2 filsystemer

compile_et - En feiltabell kompilator; den konverterer en tabell med feilkodenavn og meldinger til en C kildefil som er egnet for bruk med com_err biblioteket

debugfs - En feilsøking for filsystem; den kan brukes til å undersøke og endre tilstanden til et ext2 filsystem

dumpe2fs - Skriver ut superblokken og blokkenes gruppeinformasjon for filsystemet som er tilstede på en gitt enhet

e2freefrag - Rapporterer informasjon om fragmentering av ledig plass

e2fsck - Brukes til å sjekke, og eventuelt reparere ext2 filsystemer og ext3 filsystemer

e2image - Brukes til å lagre kritiske ext2 filsystemdata i en fil

e2label - Viser eller endrer filsystemetiketten på ext2 filsystemet på en gitt enhet

e2mmpstatus - Sjekker MMP statusen for et ext4 filsystem

e2scrub - Sjekker innholdet i et montert ext[234] filsystem

e2scrub_all - Sjekker alle monterte ext[234] filsystemer for feil

e2undo - Avspiller angreloggen undo_log for et ext2/ext3/ext4 filsystem funnet på en enhet [Dette kan brukes til å angre en mislykket operasjon av et e2fsprogs program.]

e4crypt - Ext4 filsystemkrypteringsverktøy

e4defrag - Tilkoblet defragmentering for ext4 filsystemer

filefrag - Rapporter om hvor dårlig fragmentert en bestemt fil kan være

fsck.ext2 - Som standard sjekker ext2 filsystemer og er en hard lenke til e2fsck

fsck.ext3 - Som standard sjekker ext3 filsystemer og er en hard lenke til e2fsck

fsck.ext4 - Som standard sjekker ext4 filsystemer og er en hard lenke til e2fsck

logsave - Lagrer utdataene fra en kommando i en loggfil

lsattr - Viser attributtene til filer på et annet utvidet filsystem

mk_cmds - Konverterer en tabell med kommandonavn og hjelpemeldinger til en C kildefil som er egnet for bruk med libss delsystembibliotek

mke2fs - Oppretter et ext2 eller ext3 filsystem på den gitte enheten

mkfs.ext2 - Skaper som standard ext2 filsystemer og er en hard lenke til mke2fs

mkfs.ext3 - Skaper som standard ext3 filsystemer og er en hard lenke til mke2fs

mkfs.ext4 - Skaper som standard ext4 filsystemer og er en hard lenke til mke2fs

mklost+found - Brukes til å lage en lost+found mappe på et ext2 filsystem; den tildeler diskblokker på forhånd til denne katalogen for å lette oppgaven til e2fsck

resize2fs - Kan brukes til å forstørre eller krympe et ext2 filsystem

tune2fs - Justerer innstillbare filsystemparametere på et ext2 filsystem

libcom_err - Vanlige feilvisning rutine

libe2p - Brukt av dumpe2fs, chattr og lsattr

libext2fs - Inneholder rutiner som lar programmer på brukernivå manipulere et ext2 filsystem

libss - Brukt av debugfs

Forrige Hjem Neste