6.76. Sysklogd-1.5.1

Sysklogd pakken inneholder programmer for logging av systemmeldinger, for eksempel de som er gitt av kjernen når uvanlige ting skjer.

 

Omtrentlig byggetid: mindre enn 0.1 SBU

Nødvendig diskplass: 0.6 MB

6.76.1. Installasjon av Sysklogd

Først må du fikse problemer som forårsaker en segmenteringsfeil under noen forhold i klogd og fikse en foreldet programkonstruksjon:

sed -i '/Error loading kernel symbols/{n;n;d}' ksym_mod.c
sed -i 's/union wait/int/' syslogd.c

Kompilere pakken:

make

Denne pakken leveres ikke med en testpakke.

Installer pakken:

make BINDIR=/sbin install

6.76.2. Konfigurere Sysklogd

Opprett en ny /etc/syslog.conf fil ved å kjøre følgende:

cat > /etc/syslog.conf << "EOF"
# Begin /etc/syslog.conf

 

auth,authpriv.* -/var/log/auth.log
*.*;auth,authpriv.none -/var/log/sys.log
daemon.* -/var/log/daemon.log
kern.* -/var/log/kern.log
mail.* -/var/log/mail.log
user.* -/var/log/user.log
*.emerg *

 

# End /etc/syslog.conf
EOF

6.76.3. Innholdet i Sysklogd

Installerte programmer: klogd og syslogd

 

Kort beskrivelse

klogd - En systemnisse for å fange opp og logge kjernemeldinger

syslogd - Logger meldingene som systemprogrammene tilbyr for logging [Hver logget melding inneholder minst et datostempel og et vertsnavn, og normalt også programmets navn, men det avhenger av hvor tillitsfull loggnissen blir fortalt å være.]

Forrige Hjem Neste