6.78. Eudev-3.2.9

Eudev pakken inneholder programmer for dynamisk oppretting av enhetsnoder.

 

Omtrentlig byggetid: 0.2 SBU

Nødvendig diskplass: 83 MB

6.78.1. Installasjon av Eudev

Forbered Eudev for kompilering:

./configure --prefix=/usr \
                    --bindir=/sbin \
                    --sbindir=/sbin \
                    --libdir=/usr/lib \
                    --sysconfdir=/etc \
                    --libexecdir=/lib \
                    --with-rootprefix= \
                    --with-rootlibdir=/lib \
                    --enable-manpages \
                    --disable-static

Kompilere pakken:

make

Lag noen mapper nå som er nødvendige for tester, men vil også bli brukt som en del av installasjonen:

mkdir -pv /lib/udev/rules.d
mkdir -pv /etc/udev/rules.d

For å teste resultatene:

make check

Installer pakken:

make install

Installer noen tilpassede regler og støttefiler som er nyttige i et LFS miljø:

tar -xvf ../udev-lfs-20171102.tar.xz
make -f udev-lfs-20171102/Makefile.lfs install

6.78.2. Konfigurere Eudev

Informasjon om maskinvareenheter opprettholdes i katalogene /etc/udev/hwdb.d og /lib/udev/hwdb.d. Eudev trenger at informasjonen blir samlet inn i en binær database /etc/udev/hwdb.bin. Opprett den opprinnelige databasen:

udevadm hwdb --update

Denne kommandoen må kjøres hver gang maskinvareinformasjonen oppdateres.

6.78.3. Innholdet i Eudev

Installerte programmer: udevadm og udevd

Installert bibliotek: libudev.so

Installerte mapper: /etc/udev, /lib/udev, og /usr/share/doc/udev-udev-lfs-20171102

 

Kort beskrivelse

udevadm - Generisk administrasjonsverktøy for udev: styrer udevd-nissen, gir informasjon fra Udev-databasen, overvåker hendelser, venter på at hendelser skal fullføres, tester Udev-konfigurasjon og utløser hendelser for en gitt enhet

udevd - En nisse som lytter etter hendelser på netlink-kontakten, oppretter enheter og kjører de konfigurerte eksterne programmene som svar på disse hendelsene

libudev - Et biblioteksgrensesnitt for udev enhetsinformasjon

/etc/udev - Inneholder Udev-konfigurasjonsfiler, enhetstillatelser og regler for navngivning av enheter

Forrige Hjem Neste