6.79. Om feilsøkingssymboler

De fleste programmer og biblioteker er som standard samlet med feilsøkingssymboler inkludert (med gcc's -g alternativet). Dette betyr at når feilsøking av et program eller bibliotek som ble samlet med feilsøkingsinformasjon inkludert, kan feilsøkingsprogrammet ikke bare gi minneadresser, men også navnene på rutinene og variablene.

Inkluderingen av disse feilsøkingssymbolene utvider imidlertid et program eller et bibliotek betydelig. Følgende er et eksempel på hvor mye plass disse symbolene opptar:

  • En bash binær med feilsøkingssymboler: 1200 KB
  • En bash binær uten feilsøkingssymboler: 480 KB
  • Glibc og GCC filer (/lib og /usr/lib) med feilsøkingssymboler: 87 MB
  • Glibc og GCC filer uten feilsøkingssymboler: 16 MB

Størrelser kan variere avhengig av hvilken kompilator og C bibliotek som ble brukt, men når man sammenligner programmer med og uten feilsøkingssymboler, vil forskjellen vanligvis være en faktor mellom to og fem.

Fordi de fleste brukere aldri vil bruke en feilsøkingsprogramvare på systemprogramvaren, kan mye diskplass gjenvinnes ved å fjerne disse symbolene. Den neste delen viser hvordan du fjerner alle feilsøkingssymboler fra programmene og bibliotekene.

Forrige Hjem Neste