6.81. Rydde opp

Til slutt, rydde opp i noen ekstra filer som er igjen fra å kjøre tester:

rm -rf /tmp/*

Logg deg ut og gå inn i chroot miljøet på nytt med en oppdatert chroot kommando. Fra nå av, bruk denne oppdaterte chroot kommandoen når du trenger å gå inn i chroot miljøet igjen, etter at du har avsluttet:

logout

 

chroot "$LFS" /usr/bin/env -i \
     HOME=/root TERM="$TERM" \
     PS1='(lfs chroot) \u:\w\$ ' \
     PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin \
     /bin/bash --login

Årsaken til dette er at programmene i /tools ikke lenger er nødvendige. Av denne grunn kan du slette /tools mappen hvis det er ønskelig.

Fjerning /tools fjerner også midlertidige kopier av Tcl, Expect og DejaGNU som ble brukt til å kjøre testene på verktøykjeden. Hvis du trenger disse programmene senere, må de kompileres og installeres på nytt. BLFS-boken har instruksjoner for dette (se http://www.linuxfromscratch.org/blfs/).

Hvis de virtuelle kjerne filsystemene har blitt demontert, enten manuelt eller gjennom en omstart, må du sørge for at de virtuelle kjerne filsystemene er montert når du angir chroot på nytt. Denne prosessen ble forklart i kapittel 6.2.2, "Montering og befolkning av /dev" og seksjon 6.2.3, "Montering av virtuelle kjernefilsystemer".

Det var flere statiske biblioteker som ikke ble undertrykt tidligere i kapitlet for å tilfredsstille regresjonstestene i flere pakker. Disse bibliotekene er fra binutils, bzip2, e2fsprogs, flex, libtool og zlib. Fjern dem om ønskelig:

rm -f /usr/lib/lib{bfd,opcodes}.a
rm -f /usr/lib/libbz2.a
rm -f /usr/lib/lib{com_err,e2p,ext2fs,ss}.a
rm -f /usr/lib/libltdl.a
rm -f /usr/lib/libfl.a
rm -f /usr/lib/libz.a

Det er også flere filer installert i katalogene /usr/lib og /usr/libexec med filtypen .la. Dette er "libtool arkiv"  filer og generelt unødvendige på et linux system. Ingen av disse er nødvendige på dette tidspunktet. For å fjerne dem, kjør:

find /usr/lib /usr/libexec -name \*.la -delete

For mer informasjon om libtool arkivfiler, se BLFS seksjonen "About Libtool Archive (.la) files".

Forrige Hjem Neste