7.2. LFS-Bootscripts-20191031

LFS-Bootscripts pakken inneholder et sett med skript for å starte/stoppe LFS systemet ved oppstart/avslutning. Konfigurasjonsfilene og prosedyrene som trengs for å tilpasse oppstartsprosessen er beskrevet i de følgende avsnittene.

 

Omtrentlig byggetid: mindre enn 0.1 SBU

Nødvendig diskplass: 244 KB

7.2.1. Installasjon av LFS-Bootscripts

Installer pakken:

make install

7.2.2. Innholdet i LFS-Bootscripts

Installerte programmer: checkfs, cleanfs, console, functions, halt, ifdown, ifup, localnet, modules, mountfs, mountvirtfs, network, rc, reboot, sendsignals, setclock, ipv4-static, swap, sysctl, sysklogd, template, udev, og udev_retry

Installerte mapper: /etc/rc.d, /etc/init.d (symbolsk lenke), /etc/sysconfig, /lib/services, /lib/lsb (symbolsk lenke)

 

Kort beskrivelse

checkfs - Sjekker integriteten til filsystemene før de monteres (med unntak av journal og nettverksbaserte filsystemer)

cleanfs - Fjerner filer som ikke skal bevares mellom omstart, for eksempel de i /var/run/ og /var/lock/; den gjenskaper /var/run/utmp og fjerner de muligens tilstedeværende /etc/nologin, /fastboot og /forcefsck filene

console - Laster riktig tastetabell for ønsket tastaturoppsett; det setter også skjermskrifttypen

functions - Inneholder vanlige funksjoner, for eksempel feil og statuskontroll, som brukes av flere bootscripts

halt - Stanser systemet

ifdown - Stopper en nettverksenhet

ifup - Initialiserer en nettverksenhet

localnet - Setter opp systemets vertsnavn og lokal filmonterings enhet

modules - Laster inn kjernemoduler oppført i /etc/sysconfig/modules, ved hjelp av argumenter som også er gitt der

mountfs - Monterer alle filsystemer, unntatt de som er merket noauto eller er nettverksbaserte

mountvirtfs - Monterer virtuelle kjernefilsystemer, for eksempel proc

network - Setter opp nettverksgrensesnitt, for eksempel nettverkskort, og setter opp standard ruter (hvis aktuelt)

rc - Hovedkontrollskriptet på kjørenivå; det er ansvarlig for å kjøre alle de andre bootskriptene en etter en, i en sekvens bestemt av navnet på de symbolske lenkene som behandles

reboot - Starter systemet på nytt

sendsignals - Sørger for at hver prosess avsluttes før systemet starter på nytt eller stopper

setclock - Tilbakestiller kjerneklokken til lokal tid i tilfelle maskinvareklokken ikke er satt til UTC

ipv4-static - Tilbyr funksjonaliteten som trengs for å tilordne en statisk Internet Protocol (IP)  adresse til et nettverksgrensesnitt

swap - Aktiverer og deaktiverer vekselfil og partisjoner

sysctl - Laster systemkonfigurasjonsverdier fra /etc/sysctl.conf, hvis filen eksisterer, i kjernen som kjører

sysklogd - Starter og stopper system og kjernelogg nisser

template - En mal for å lage egendefinerte bootscripts for andre nisser

udev - Forbereder /dev mappen og starter Udev

udev_retry - Prøver på nytt mislykkede udev hendelser, og kopierer genererte reglerfiler fra /run/udev til /etc/udev/rules.d om nødvendig

Forrige Hjem Neste