7.8. Opprette /etc/inputrc filen

Inputrc filen er konfigurasjonsfilen for Readline biblioteket, som gir redigeringsfunksjoner mens brukeren angir en linje fra terminalen. Det fungerer ved å oversette tastaturinnganger til spesifikke handlinger. Readline brukes av Bash og de fleste andre skall, så vel som mange andre applikasjoner.

De fleste trenger ikke brukerspesifikk funksjonalitet, så kommandoen nedenfor lager en global /etc/inputrc brukt av alle som logger på. Hvis du senere bestemmer at du må overstyre standardene per bruker, kan du opprette en .inputrc fil i brukerens hjemmekatalog med de modifiserte tilordningene.

For mer informasjon om hvordan du redigerer inputrc filen, se info bash under Readline Init File delen. info readline er også en god informasjonskilde.

Nedenfor er en generell global inputrc sammen med kommentarer for å forklare hva de forskjellige alternativene gjør. Merk at kommentarer ikke kan være på samme linje som kommandoer. Opprett filen ved hjelp av følgende kommando:

cat > /etc/inputrc << "EOF"
# Begin /etc/inputrc
# Modified by Chris Lynn <roryo@roryo.dynup.net>

 

# Allow the command prompt to wrap to the next line
set horizontal-scroll-mode Off

 

# Enable 8bit input
set meta-flag On
set input-meta On

 

# Turns off 8th bit stripping
set convert-meta Off

 

# Keep the 8th bit for display
set output-meta On

 

# none, visible or audible
set bell-style none

 

# All of the following map the escape sequence of the value
# contained in the 1st argument to the readline specific functions
"\eOd": backward-word
"\eOc": forward-word

 

# for linux console
"\e[1~": beginning-of-line
"\e[4~": end-of-line
"\e[5~": beginning-of-history
"\e[6~": end-of-history
"\e[3~": delete-char
"\e[2~": quoted-insert

 

# for xterm
"\eOH": beginning-of-line
"\eOF": end-of-line

 

# for Konsole
"\e[H": beginning-of-line
"\e[F": end-of-line

 

# End /etc/inputrc
EOF

Forrige Hjem Neste