9.1. Slutten

Bra gjort! Det nye LFS systemet er installert! Vi ønsker deg mye suksess med ditt skinnende nye spesialbygde Linux system.

Det kan være lurt å lage en /etc/lfs-release fil. Ved å ha denne filen er det veldig enkelt for deg (og for oss hvis du trenger å be om hjelp på et tidspunkt) for å finne ut hvilken LFS versjon som er installert på systemet. Opprett denne filen ved å kjøre:

echo 9.1 > /etc/lfs-release

To filer som beskriver det installerte systemet kan brukes av pakker som skal installeres på systemet, enten i binær form eller ved å bygge dem.

Den første viser statusen til det nye systemet ditt med hensyn til Linux Standards Base (LSB). For å opprette denne filen, kjør:

cat > /etc/lsb-release << "EOF"
DISTRIB_ID="Linux From Scratch"
DISTRIB_RELEASE="9.1"
DISTRIB_CODENAME="<your name here>"
DISTRIB_DESCRIPTION="Linux From Scratch"
EOF

Den andre inneholder omtrent samme informasjon, og brukes av systemd og noen grafiske skrivebordsmiljøer. For å opprette denne filen, kjør:

cat > /etc/os-release << "EOF"
NAME="Linux From Scratch"
VERSION="9.1"
ID=lfs
PRETTY_NAME="Linux From Scratch 9.1"
VERSION_CODENAME="<your name here>"
EOF

Sørg for å legge til en slags tilpasning for feltene 'DISTRIB_CODENAME' og 'VERSION_CODENAME' for å gjøre systemet unikt.

Forrige Hjem Neste