9.4. Hva nå?

Takk for at du leser denne LFS boka. Vi håper du har funnet denne boken nyttig og har lært mer om systemopprettingsprosessen.

Nå som LFS systemet er installert, lurer du kanskje på "Hva er neste?" For å svare på det spørsmålet har vi samlet en liste over ressurser for deg.

 • Vedlikehold

  Feil og sikkerhetsmerknader rapporteres regelmessig for all programvare. Siden et LFS system er kompilert fra kilden, er det opp til deg å holde deg oppdatert på slike rapporter. Det er flere online ressurser som sporer slike rapporter, hvorav noen er vist nedenfor:
  • CERT (Computer Emergency Response Team)
   CERT har en e-postliste som publiserer sikkerhetsvarsler angående forskjellige operativsystemer og applikasjoner. Abonnementsinformasjon er tilgjengelig på http://www.us-cert.gov/cas/signup.html.
  • Bugtraq
   Bugtraq er en fullstendig e-postliste for datasikkerhet. Den publiserer nyoppdagede sikkerhetsproblemer, og noen ganger potensielle løsninger for dem. Abonnementsinformasjon er tilgjengelig på http://www.securityfocus.com/archive.
 • Utover Linux From Scratch (Beyond Linux From Scratch)

  Utover Linux From Scratch boken dekker installasjonsprosedyrer for et bredt spekter av programvare utenfor omfanget av LFS Boken. BLFS prosjektet ligger på http://www.linuxfromscratch.org/blfs/.
 • LFS Tips

  LFS tipsene er en samling pedagogiske dokumenter som er sendt inn av frivillige i LFS samfunnet. Tipsene er tilgjengelige på http://www.linuxfromscratch.org/hints/list.html.
 • Linux dokumentasjonsprosjekt (The Linux Documentation Project)

  Målet med Linux Documentation Project (TLDP) er å samarbeide om alle spørsmålene om Linux dokumentasjon. TLDP har en stor samling av HOWTO-er, guider og man sider. Den ligger på http://www.tldp.org/.
Forrige Hjem Neste