A. Forkortelser og vilkår

ABI Applikasjon binært grensesnitt (Application Binary Interface)
ALFS Automatisert Linux From Scratch (Automated Linux From Scratch)
API Applikasjons programmerings grensesnitt (Application Programming Interface)
ASCII Amerikansk standardkode for informasjonsutveksling (American Standard Code for Information Interchange)
BIOS Grunnleggende inndata/utdata system (Basic Input/Output System)
BLFS Utover Linux From Scratch (Beyond Linux From Scratch)
BSD Distribusjon av Berkeley programvare (Berkeley Software Distribution)
chroot endre rot (change root)
CMOS Utfyllende metalloksyd halvleder (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
COS Serviceklasse (Class Of Service)
CPU Prosessor (Central Processing Unit)
CRC Syklisk redundanssjekk (Cyclic Redundancy Check)
CVS System for samtidige versjoner (Concurrent Versions System)
DHCP Dynamisk vertkonfigurasjonsprotokoll (Dynamic Host Configuration Protocol)
DNS Domenenavn tjeneste (Domain Name Service)
EGA Forbedret grafikkadapter (Enhanced Graphics Adapter)
ELF Kjørbart og koblingsbart format (Executable and Linkable Format)
EOF Slutt på fil (End of File)
EQN ligning (equation)
ext2 andre utvidede filsystemet (second extended file system)
ext3 tredje utvidede filsystem (third extended file system)
ext4 fjerde utvidede filsystem (fourth extended file system)
FAQ ofte stilte spørsmål (Frequently Asked Questions)
FHS Filsystemhierarkistandard (Filesystem Hierarchy Standard)
FIFO Først inn, først ut (First-In, First Out)
FQDN Fullt kvalifisert domenenavn (Fully Qualified Domain Name)
FTP Filoverføringsprotokoll (File Transfer Protocol)
GB Gigabyte (Gigabytes)
GCC GNU kompilator samling (GNU Compiler Collection)
GID Gruppeidentifikator (Group Identifier)
GMT

Greenwich middeltid (Greenwich Mean Time)

HTML Hypertekst markup språk(Hypertext Markup Language)
IDE Integrert lagringsenhet elektronikk (Integrated Drive Electronics)
IEEE Institutt for elektro- og elektronikkingeniører (Institute of Electrical and Electronic Engineers)
IO Inndata/Utdata (Input/Output)
IP Internett protokoll (Internet Protocol)
IPC Interprosess kommunikasjon (Inter-Process Communication)
IRC Internett kommunikasjons samtale (Internet Relay Chat)
ISO Internasjonal organisasjon for standardisasjon (International Organization for Standardization)
ISP Internettleverandør (Internet Service Provider)
KB Kilobyte (Kilobytes)
LED Lysdiode (Light Emitting Diode)
LFS Linux fra bunnen av (Linux From Scratch)
LSB Linux Standard Base (Linux Standard Base)
MB Megabyte (Megabytes)
MBR Hovedpartisjonssektor (Master Boot Record)
MD5 Sjekksumalgoritme 5 (Message Digest 5)
NIC Nettverkskort (Network Interface Card)
NLS Støtte for morsmål (Native Language Support)
NNTP Nettverks nyheter transport protokoll (Network News Transport Protocol)
NPTL Innebygd POSIX trådbibliotek (Native POSIX Threading Library)
OSS Åpent lydsystem (Open Sound System)
PCH Pre-kompilerte deklarasjoner (Pre-Compiled Headers)
PCRE Perl kompatibelt regulært uttrykk (Perl Compatible Regular Expression)
PID Prosessidentifikator (Process Identifier)
PTY Falsk terminal (pseudo terminal)
QOS Tjenestekvalitet (Quality Of Service)
RAM Hovedminnet (Random Access Memory)
RPC Ekstern prosedyreanrop (Remote Procedure Call)
RTC Sanntidsklokke (Real Time Clock)
SBU Innebygd som standard (Standard Build Unit)
SCO The Santa Cruz Operation (et programvareselskap i Santa Cruz, California)
SHA1 Sikker kryptografiske sjekksum algoritme 1 (Secure-Hash Algorithm 1)
TLDP Linux dokumentasjonsprosjekt (The Linux Documentation Project)
TFTP Enkel filoverførings protokoll (Trivial File Transfer Protocol)
TLS Lokal trådlagring (Thread-Local Storage)
UID Brukeridentifikator (User Identifier)
umask brukerfilopprettelsesmaske (user file-creation mask)
USB Universell seriebuss (Universal Serial Bus)
UTC Koordinert universell tid (Coordinated Universal Time)
UUID Universelt unik identifikator (Universally Unique Identifier)
VC Virtuell konsoll (Virtual Console)
VGA Analog grafikkstandard (Video Graphics Array)
VT Virtuell terminal (Virtual Terminal)
Forrige Hjem Neste