C. Avhengighet

Hver pakke innebygd i LFS er avhengig av en eller flere andre pakker for å kunne bygges og installeres riktig. Noen pakker inngår til og med i sirkulære avhengigheter, det vil si at den første pakken avhenger av den andre som igjen avhenger av den første. På grunn av disse avhengighetene er rekkefølgen pakker bygges i LFS veldig viktig. Formålet med denne siden er å dokumentere avhengighetene til hver pakke innebygd i LFS.

For hver pakke vi bygger, har vi listet opp tre, og noen ganger fire, typer avhengigheter. Den første viser hvilke andre pakker som må være tilgjengelige for å kompilere og installere den aktuelle pakken. Den andre viser hvilke pakker, i tillegg til de på den første listen, som må være tilgjengelige for å kunne kjøre testpakkene. Den tredje listen over avhengigheter er pakker som krever at denne pakken bygges og installeres på sin endelige plassering før de bygges og installeres. I de fleste tilfeller er dette fordi disse pakkene vil hardkode baner til binære filer i skriptene. Hvis det ikke er bygd i en bestemt rekkefølge, kan dette føre til at stier med /tools/bin/ [binær] blir plassert i skript installert til det endelige systemet. Dette er åpenbart ikke ønskelig.

Den siste listen over avhengigheter er valgfrie pakker som ikke adresseres i LFS, men som kan være nyttige for brukeren. Disse pakkene kan ha flere obligatoriske eller valgfrie avhengigheter. For disse avhengighetene er anbefalt praksis å installere dem etter fullføring av LFS boken og deretter gå tilbake og gjenoppbygge LFS pakken. I flere tilfeller er reinstallasjon adressert i BLFS.

Acl

Installasjonen avhenger av: Attr, Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Grep, M4, Make, Perl, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: Automake, Diffutils, Findutils, og Libtool
Må installeres før: Coreutils, Sed, Tar, og Vim
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Attr

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Grep, M4, Make, Perl, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: Automake, Diffutils, Findutils, og Libtool
Må installeres før: Acl og Libcap
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Autoconf

Installasjonen avhenger av: Bash, Coreutils, Grep, M4, Make, Perl, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av:
Automake, Diffutils, Findutils, GCC, og Libtool
Må installeres før:
Automake
Valgfrie avhengigheter:
Emacs

Automake

Installasjonen avhenger av: Autoconf, Bash, Coreutils, Gettext, Grep, M4, Make, Perl, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av:
Binutils, Bison, Bzip2, DejaGNU, Diffutils, Expect, Findutils, Flex, GCC, Gettext, Gzip, Libtool, og Tar
Må installeres før:
Ingen
Valgfrie avhengigheter:
Ingen

Bash

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Readline, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av:
Shadow
Må installeres før:
Ingen
Valgfrie avhengigheter:
Xorg

Bc

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Bison, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Perl, og Readline
Testpakken avhenger av: Gawk
Må installeres før: Linux Kernel
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Binutils

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, File, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Perl, Sed, Texinfo og Zlib
Testpakken avhenger av: DejaGNU og Expect
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Bison

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Perl, og Sed
Testpakken avhenger av: Diffutils, Findutils, og Flex
Må installeres før: Kbd og Tar
Valgfrie avhengigheter: Doxygen (testpakke)

Bzip2

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Make, og Patch
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: File
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Check

Installasjonen avhenger av: GCC, Grep, Make, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Coreutils

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep, Libcap, Make, Patch, Perl, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: Diffutils, E2fsprogs, Findutils, Shadow, og Util-linux
Må installeres før: Bash, Diffutils, Eudev, Findutils, og Man-DB
Valgfrie avhengigheter: Perl Expect og IO:Tty modules (for testpakkene)

DejaGNU

Installasjonen avhenger av: Bash, Coreutils, Diffutils, GCC, Grep, Make, og Sed
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Diffutils

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: Perl
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

E2fsprogs

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Make, Sed, Texinfo, og Util-linux
Testpakken avhenger av: Procps-ng og Psmisc
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Eudev

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Gperf, Make, og Sed
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Expat

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, og Sed
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: XML::Parser
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Expect

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed, og Tcl
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

File

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, Xz, og Zlib
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Findutils

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Patch, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: DejaGNU, Diffutils, og Expect
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Flex

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Patch, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: Bison og Gawk
Må installeres før: IPRoute2, Kbd, og Man-DB
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Gawk

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep, Make, MPFR, Patch, Readline, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: Diffutils
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Gcc

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep, M4, Make, MPC, MPFR, Patch, Perl, Sed, Tar, og Texinfo
Testpakken avhenger av: DejaGNU, Expect, og Shadow
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: GNAT og ISL

GDBM

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Grep, Make, og Sed
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Gettext

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: Diffutils, Perl, og Tcl
Må installeres før: Automake
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Glibc

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Gettext, Grep, Gzip, Linux API Headers, Make, Perl, Python, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: File
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

GMP

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, M4, Make, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: MPFR og GCC
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Gperf

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, og Make
Testpakken avhenger av: Diffutils og Expect
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Grep

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: Gawk
Må installeres før: Man-DB
Valgfrie avhengigheter: Pcre

Groff

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: Ingen testpakke tilgjengelig
Må installeres før: Man-DB og Perl
Valgfrie avhengigheter: Ghostscript

GRUB

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed, Texinfo, og Xz
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Gzip

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: Diffutils og Less
Må installeres før: Man-DB
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Iana-Etc

Installasjonen avhenger av: Coreutils, Gawk, og Make
Testpakken avhenger av: Ingen testpakke tilgjengelig
Må installeres før: Perl
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Inetutils

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Sed, Texinfo, og Zlib
Testpakken avhenger av: Ingen testpakke tilgjengelig
Må installeres før: Tar
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Intltool

Installasjonen avhenger av: Bash, Gawk, Glibc, Make, Perl, Sed, og XML::Parser
Testpakken avhenger av: Perl
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

IProute2

Installasjonen avhenger av: Bash, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Glibc, Make, og Linux API Headers
Testpakken avhenger av: Ingen testpakke tilgjengelig
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Kbd

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Bison, Check, Coreutils, Flex, GCC, Gettext, Glibc, Gzip, Make, Patch, og Sed
Testpakken avhenger av: Ingen testpakke tilgjengelig
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Kmod

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Gettext, Glibc, Gzip, Make, Pkg-config, Sed, Xz-Utils, og Zlib
Testpakken avhenger av: Ingen testpakke tilgjengelig
Må installeres før: Eudev
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Less

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, og Sed
Testpakken avhenger av: Ingen testpakke tilgjengelig
Må installeres før: Gzip
Valgfrie avhengigheter: Pcre

Libcap

Installasjonen avhenger av: Attr, Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Perl, Make, og Sed
Testpakken avhenger av: Ingen testpakke tilgjengelig
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Linux-PAM

Libelf

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, og Make
Testpakken avhenger av: Ingen testpakke tilgjengelig
Må installeres før: Linux Kernel
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Libffi

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, og Sed
Testpakken avhenger av: DejaGnu
Må installeres før: Python
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Libpipeline

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: Check
Må installeres før: Man-DB
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Libtool

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: Autoconf, Automake, og Findutils
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Linux Kernel

Installasjonen avhenger av: Bash, Bc, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Kmod, Libelf, Make, Ncurses, OpenSSL, Perl, og Sed
Testpakken avhenger av: Ingen testpakke tilgjengelig
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

M4

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: Diffutils
Må installeres før: Autoconf og Bison
Valgfrie avhengigheter: libsigsegv

Make

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: Perl og Procps-ng
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Man-DB

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, Flex, GCC, GDBM, Gettext, Glibc, Grep, Groff, Gzip, Less, Libpipeline, Make, Sed, og Xz
Testpakken avhenger av: Util-linux
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Man-Pages

Installasjonen avhenger av: Bash, Coreutils, og Make
Testpakken avhenger av: Ingen testpakke tilgjengelig
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Meson

Installasjonen avhenger av: Ninja og Python
Testpakken avhenger av: Ingen testpakke tilgjengelig
Må installeres før: Systemd
Valgfrie avhengigheter: Ingen

MPC

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, GMP, Make, MPFR, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: GCC
Valgfrie avhengigheter: Ingen

MPFR

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, GMP, Make, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: Gawk og GCC
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Ncurses

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, og Sed
Testpakken avhenger av: Ingen testpakke tilgjengelig
Må installeres før: Bash, GRUB, Inetutils, Less, Procps-ng, Psmisc, Readline, Texinfo, Util-linux, og Vim
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Ninja

Installasjonen avhenger av: Binutils, Coreutils, Gcc, og Python
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: Meson
Valgfrie avhengigheter: Asciidoc, Doxygen, Emacs, og re2c

Openssl

Installasjonen avhenger av: Binutils, Coreutils, Gcc, Make, og Perl
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: Linux
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Patch

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, og Sed
Testpakken avhenger av: Diffutils
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ed

Perl

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, GDBM, Glibc, Grep, Groff, Make, Sed, og Zlib
Testpakken avhenger av: Iana-Etc og Procps-ng
Må installeres før: Autoconf
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Pkg-config

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Popt, og Sed
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: Kmod
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Popt

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, og Make
Testpakken avhenger av: Diffutils og Sed
Må installeres før: Pkg-config
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Procps-ng

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, og Ncurses
Testpakken avhenger av: DejaGNU
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Psmisc

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, og Sed
Testpakken avhenger av: Ingen testpakke tilgjengelig
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Python

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gdbm, Gettext, Glibc, Grep, Libffi, Make, Ncurses, og Sed
Testpakken avhenger av: GDB og Valgrind
Må installeres før: Ninja
Valgfrie avhengigheter: Berkeley DB, OpenSSL, SQLite, og Tk

Readline

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: Ingen testpakke tilgjengelig
Må installeres før: Bash og Gawk
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Sed

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: Diffutils og Gawk
Må installeres før: E2fsprogs, File, Libtool, og Shadow
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Shadow

Installasjonen avhenger av: Acl, Attr, Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, og Sed
Testpakken avhenger av: Ingen testpakke tilgjengelig
Må installeres før: Coreutils
Valgfrie avhengigheter: Cracklib, og PAM

Sysklogd

Installasjonen avhenger av: Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, og Patch
Testpakken avhenger av: Ingen testpakke tilgjengelig
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Systemd

Installasjonen avhenger av: Acl, Attr, Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Expat, Gawk, GCC, Glibc, Gperf, Grep, Intltool, Libcap, Meson, Sed, og Util-linux
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Mange, se BLFS systemd siden

Sysvinit

Installasjonen avhenger av: Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, og Sed
Testpakken avhenger av: Ingen testpakke tilgjengelig
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Tar

Installasjonen avhenger av: Acl, Attr, Bash, Binutils, Bison, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Inetutils, Make, Sed, og Texinfo
Testpakken avhenger av: Autoconf, Diffutils, Findutils, Gawk, og Gzip
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Tcl

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, og Sed
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Texinfo

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, og Sed
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Util-linux

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Eudev, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed, og Zlib
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Libcap-ng

Vim

Installasjonen avhenger av: Acl, Attr, Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, og Sed
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Xorg, GTK+2, LessTif, Python, Tcl, Ruby, og GPM

XML::Parser

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Expat, GCC, Glibc, Make, og Perl
Testpakken avhenger av: Perl
Må installeres før: Intltool
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Xz

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, og Make
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: Eudev, File, GRUB, Kmod, og Man-DB
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Zlib

Installasjonen avhenger av: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, og Sed
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: File, Kmod, Perl, og Util-linux
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Zstd

Installasjonen avhenger av: Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Gzip, Make, og Xz
Testpakken avhenger av: Ingen
Må installeres før: Ingen
Valgfrie avhengigheter: Ingen

Forrige Hjem Neste