D. Boot- og sysconfig-skript versjon-20191031

Skriptene i dette tillegget er oppført i mappen der de normalt befinner seg. Rekkefølgen er /etc/rc.d/init.d, /etc/sysconfig, /etc/sysconfig/network-devices/, og /etc/sysconfig/network-devices/services. Innenfor hver seksjon er filene oppført i den rekkefølgen de vanligvis kalles.

Forrige Hjem Neste